فروش مواد مصرفی پرنتر سامسونگ

5
(3)

کارا تعمیر  توزیع کننده انواع فروش مواد مصرفی پرنتر سامسونگ است. برای تفکیک بهتر مواد مصرفی مورد

نیاز خود یا سازمان خود، بهتر است از منوی سایت بخش فروش مواد مصرفی نیاز خود را انتخاب کنید.

پس از باز شده صفحه فروش مواد مصرفی پرینتر سامسونگ شما می توانید با تماس با شماره تماسهای درج شده

در این صفحه و با توجه به شعبه نزدیک به محل کار شما مصرفی مورد نظر خود را سفارش دهید.

بعد از سفارش شما ظرف مدت حداکثر یک ساعت سفارش شما خدمت شما ارسال می گردد.

 

   شماره تماس شعبه غرب تهران:                                       02144827584

 

   شماره تماس شعبه شمال تهران:                                     02122904236

فروش مواد مصرفی پرنتر اچ پی سامسونگ شامل یونیت های زیر می باشد:

  1. تونر شارژ انواع دستگاه پرینتر سامسونگ رنگی و سیاه سفید
  2. درام انواع دستگاه پرینتر سامسونگ رنگی و سیاه سفید
  3. بلید انواع دستگاه پرینتر سامسونگ رنگی و سیاه سفید
  4. کارتریج تونر دستگاه پرینتر سامسونگ رنگی و سیاه سفید

فروش تونرهای شارژر دستگاه پرینتر سامسونگ رنگی و سیاه و سفید:

فروش تونرهای شارژر دستگاه پرینتر سامسونگ رنگی و سیاه و سفید

فروش تونرهای شارژر دستگاه پرینتر سامسونگ رنگی و سیاه و سفید

درام های انواع پرینتر های سامسونگ  رنگی و سیاه و سفید:

درام های انواع پرینتر های سامسونگ  رنگی و سیاه و سفید

درام های انواع پرینتر های سامسونگ  رنگی و سیاه و سفید

 بلید انواع پرینتر های سامسونگ  رنگی و سیاه و سفید:

 بلید انواع پرینتر های سامسونگ  رنگی و سیاه و سفید

بلید انواع پرینتر های سامسونگ  رنگی و سیاه و سفید

 کارتریج تونر دستگاه پرینتر سامسونگ رنگی و سیاه و سفید:

 کارتریج تونر دستگاه پرینتر سامسونگ رنگی و سیاه و سفید

کارتریج تونر دستگاه پرینتر سامسونگ رنگی و سیاه و سفید

خدمات پس از فروش سامسونگ

تمامی خدمات پس از فروش اچ پی سامسونگ در محل دستگاه پرینتر سامسونگ و با ضمانت نامه رسمی نمایندگی تعمیر

پرینتر سامسونگ انجام می گیرد.

مشتریان گرامی در صورتیکه تمایل به استفاده از خدمات پس از فروش مواد مصرفی پرینتر سامسونگ داشتند می توانند

سفارش خود را با شماره های تماس ثبت شده یا فرم درخواست کارشناس انجام دهند.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.