آموزش استفاده از کدهای کپی توشیبا

آموزش استفاده از کدهای کپی توشیبا

5
(3)

آموزش استفاده از کدهای کپی توشیبا

نمایندگی توشیبا در این مقاله به آموزش استفاده از کدهای کپی توشیبا در مواقعی که روی پنل دستگاه فتوکپی

توشیبا کد خطا ظاهر شد.

نمایندگی فتوکپی توشیبا ارائه دهنده خدمات نمایندگی توشیبا برای  دستگاه های فتوکپی رنگی و سیاه و سفید در محل همواره با بروزترین آموزش 

 های کارشناسان خود از طریق برترین اساتید با تجربه و اهل فن و ارائه مرجع آموزشی  برای مشکلات راه حل فوری خرابی های دستگاه کپی و

 همچنین بهترایج ورین روش های نگهداری از دستگاه فتوکپی  سعی در  کمک رسانی به کاربران دارد.

پس از خرید دستگاه از نمایندگی فتوکپی توشیبا مراحل زیر را انجام دهید:

تمامی دستگاه های فتوکپی توشیبا که مشتریان گرامی از TOSHIBA خریداری می کنند تا یکسال گارانتی خدمات پس از فروش دارند.

نمایندگی فتوکپی توشیبا در صورت بروز هر گونه ایراد در دستگاه فتوکپی توشیبا بدون دریافت هیچگونه هزینه از مشتری ایراد دستگاه  فتوکپی

 توشیبا را رفع کرده و خدمت مشتری دستگاه فتوکپی توشیبا را تحویل میدهند.

دراین مقاله طریقه حمل کردن دستگاه فتوکپی توسط کارکنان نمایندگی کپی توشیبا و همچنین سرویس و زمان تعمیر قطعات دستگاه را بطور کامل

تشریح می کنیم:

 1. حمل کردن دستگاه فتوکپی توشیبا

در کناره های دستگاه فتوکپی توشیبا دو دستگیره در سمت راست،دو دستگیره در سمت چپ قرار دارد که توسط دو نفر در دوطرف دستگاه حمل

می شود.

وزن این دستگاه 50 kg می باشد.

2.نصب دستگاه فتوکپی توسط نمایندگی  توشیبا :

دستگاه کپی توشیبا بایددر سطح صاف و در ارتفاع مناسب و همچنین در محیطی که نور مستقیم آفتاب در آنجا نباشد باید نصب گردد.

3. با نمایندگی کپی توشیبا برای نصب دستگاه و ریختن و تنظیم دولوپر،کارتریج تونر تماس بگیرید.

4.بعد از نصب دستگاه فتوکپی توشیبا که کاملا بصورت رایگان می باشد تکنسین نمایندگی کپی توشیبا برای شما برچسب نمایندگی کپی توشیبا را

نصب می کند.

آموزش استفاده از کدهای کپی توشیبا و کدهای خطا در دستگاه فتوکپی توشیبا DP 1600 که توسط نمایندگی پرینتر توشیبا 

قطعات مصرفی که مشتریان گرامی از قبیل درام ،بلید ،دولوپر یا کارتریج تونر از نمایندگی پرینتر توشیبا تهیه می کنند،کاملا اورجینال و با گارانتی 

رسمی نمایندگی پرینتر توشیبا می باشند.

در صورت نیاز به مواد مصرفی می توانید با نمایندگی پرینتر توشیبا تماس گرفته تا قطعات مصرفی برای شما مشتریان گرامی ارسال گردد.

برای دیدن کامل کد خطا که توسط نمایندگی تعمیر توشیبا تهیه گردیده است ،ابتدا دکمه CLEAR/STOP را همراه با دکمه 8 گرفته تا کد خطا نمایش

 داده شود،سپس توضیحات زیر را در مورد کد خطا پیدا کرده و ایراد و همچنین رفع ایراد را مشاهده می کنیم.

تمامی دستگاه های فتوکپی توشیبا که مشتریان گرامی از نمایندگی تعمیر توشیبا خریداری می کنند تا یکسال گارانتی خدمات پس از فروش دارند.

نمایندگی تعمیر توشیبا در صورت بروز هر گونه ایراد در دستگاه فتوکپی توشیبا بدون دریافت هیچگونه هزینه از مشتری ایراد دستگاه فتوکپی توشیبا

 را رفع کرده و خدمت مشتری دستگاه فتوکپی توشیبا را تحویل میدهند.

قطعات مصرفی که مشتریان گرامی از قبیل درام ،بلید ،دولوپر یا کارتریج تونر از نمایندگی فتوکپی توشیبا تهیه می کنند، کاملا اورجینال و با گارانتی

 رسمی نمایندگی تعمیر توشیبا می باشند.

آموزش استفاده از کدهای کپی توشیبا و آموزش کدهای خطا در قسمت درب بغل توسط نمایندگی تعمیر پرینتر توشیبا:

نمایندگی تعمیر پرینتر توشیبا  در این مقاله تمامی کدهای خطا که بدلیل بروز هرگونه ایراد در درب بغل دستگاه فتوکپی توشیبا روی صفحه نمایش

ظاهر می گردد،را بطور کامل تشریح و توضیح می دهد:

کد خطا:E 01

توضیحات:

گیر کاغذ در درب بغل دستگاه فتوکپی توشیبا را نمایش می دهد.

راه حل:

درب بغل دستگاه فتوکپی توشیبا را باز کرده،کاغذ را بیرون بیاورید،در صورت عدم رفع ایراد با نمایندگی تعمیر پرینتر توشیبا

تماس بگیرید.

کد خطا:E 02

توضیحات:

گیر کاغذ در فیوزینگ دستگاه فتوکپی توشیبا را نمایش می دهد.

راه حل:

درب بغل دستگاه فتوکپی توشیبا را باز کرده،و کاغذ را یونیت فیوزینگ بیرون بیاورید،در صورت عدم رفع ایراد با نمایندگی تعمیر پرینتر توشیبا

 تماس بگیرید.

کد خطا:E 03

توضیحات:

گیر کاغذ در ADF/RADF دستگاه فتوکپی توشیبا را نمایش می دهد.

راه حل:

دستگاه فتوکپی توشیبا را خاموش کنید،و درب ADF/RADF را باز کنید،کاغذ گیر کرده را بیرون بیاورید،در صورت عدم رفع ایراد با نمایندگی تعمیر

پرینتر توشیبا تماس بگیرید.

کد خطا:E 04

توضیحات:

گیر کاغذ در قسمتهای مختلف دستگاه فتوکپی توشیبا را نمایش می دهد.

راه حل:

درب های مختلف دستگاه فتوکپی توشیبا را باز کرده و تکه های کاغذ را بیرون می آوریم،در صورت عدم رفع ایراد با نمایندگی تعمیر پرینتر توشیبا

 تماس بگیرید.

کد خطا:E 05

توضیحات:

گیر کاغذ در قسمتهای مختلف دستگاه فتوکپی توشیبا را نمایش می دهد.

راه حل:

درب های مختلف دستگاه فتوکپی توشیبا را باز کرده و تکه های کاغذ را بیرون می آوریم،در صورت عدم رفع ایراد با نمایندگی تعمیر پرینتر توشیبا

تماس بگیرید.

در صورت نیاز به مواد مصرفی می توانید با نمایندگی تعمیر پرینتر توشیبا تماس گرفته تا قطعات مصرفی برای شما مشتریان گرامی ارسال گردد.

تمامی خدمات تعمیرات دستگاه کپی  در محل دستگاه فتوکپی توشیبا انجام می گردد.

بعد از تماس شما مشتریان گرامی با نمایندگی تعمیر پرینتر توشیبا کارشناس نمایندگی فتوکپی توشیبا کمتر از دوساعت در محل دفتر شما حاضر 

 می گردد و تمامی اشکالات دستگاه فتوکپی توشیبا که شما به کارشناس نمایندگی فتوکپی توشیبا اظهار می نمایید رفع نماید.

آموزش استفاده از کدهای کپی توشیبا و آموزش کدهای خطا در قسمت دابلکس دستگاه توسط تعمیر پرینتر توشیبا

تعمیر پرینتر  توشیبا  در این مقاله تمامی کدهای خطا که بدلیل بروز هرگونه ایراد در دابلکس دستگاه فتوکپی توشیبا ،روی صفحه نمایش ظاهر

می گردد،را بطور کامل تشریح و توضیح می دهد:

کد خطا:E 08

توضیحات:

گیر کاغذ در دابلکس دستگاه فتوکپی توشیبا را نمایش می دهد.

راه حل:

دابلکس دستگاه فتوکپی توشیبا را باز کرده کاغذ گیر کرده را بیرون بیاورید،در صورت عدم رفع ایراد با تعمیر پرینتر  توشیبا تماس بگیرید.

کد خطا:E 09

توضیحات:

مشکل در سنسور دابلکس دستگاه فتوکپی توشیبا را نمایش می دهد.

راه حل:

سنسور دابلکس دستگاه فتوکپی توشیبا سرویس و تعمیر کنید،در صورت رفع نشدن مشکل آنرا تعویض کنید،در صورت عدم رفع ایراد با تعمیر پرینتر 

توشیبا تماس بگیرید.

کد خطا:E 10

توضیحات:

گیر کاغذ در قسمتهای مختلف دستگاه فتوکپی توشیبا را نمایش می دهد.

راه حل:

درب های مختلف دستگاه فتوکپی توشیبا را باز کرده و تکه های کاغذ را بیرون می آوریم،در صورت عدم رفع ایراد با تعمیر پرینتر توشیبا

تماس بگیرید.

کد خطا:E 11

توضیحات:

گیر کاغذ در دابلکس دستگاه فتوکپی توشیبا را نمایش می دهد.

راه حل:

دابلکس دستگاه فتوکپی توشیبا را باز کرده،کاغذ کیر کرده را بیرون بیاورید،در صورت عدم رفع ایراد با تعمیر پرینتر توشیبا تماس بگیرید.

پس از پایان تعمیرات دستگاه فتوکپی توشیبا شما مشتری گرامی توسط  کارشناس نمایندگی رسمی فتوکپی توشیبا  به  شما فاکتور نمایندگی رسمی فتوکپی 

توشیبا را همراه با ضمانت نامه رسمی نمایندگی رسمی فتوکپی توشیبا ارائه می دهد.

آموزش استفاده از کدهای کپی توشیبا وآموزش کدهای خطا در قسمت کاست ،توسط نمایندگی رسمی کپی توشیبا

نمایندگی رسمی کپی توشیبا در این مقاله تمامی کدهای خطا که بدلیل بروز هرگونه ایراد در کاست دستگاه فتوکپی توشیبا روی صفحه نمایش ظاهر

می گردد،را بطور کامل تشریح و توضیح می دهد:

کد خطا:E 31

توضیحات:

کاغذ در یونیت انتقال حرکت کاست دستگاه فتوکپی توشیبا،گیر کرده است.

راه حل:

کاست های دستگاه فتوکپی توشیبا را بیرون کشده و درب بغل مربوط به کاستها را باز کرده و کاغذ گیر کرده را بیرون بیاورید،در صورت عدم رفع ایراد

با نمایندگی رسمی کپی توشیبا تماس بگیرید.

کد خطا:E 32

توضیحات:

کاغذ در یونیت انتقال حرکت کاست دستگاه فتوکپی توشیبا،گیر کرده است.

راه حل:

کاست های دستگاه فتوکپی توشیبا را بیرون کشده و درب بغل مربوط به کاستها را باز کرده و کاغذ گیر کرده را بیرون بیاورید،در صورت عدم رفع ایراد

با نمایندگی رسمی کپی توشیبا تماس بگیرید.

کد خطا:E 33

توضیحات:

کاغذ در یونیت انتقال حرکت کاست دستگاه فتوکپی توشیبا،گیر کرده است.

راه حل:

کاست های دستگاه فتوکپی توشیبا را بیرون کشده و درب بغل مربوط به کاستها را باز کرده و کاغذ گیر کرده را بیرون بیاورید،در صورت عدم رفع ایراد با

نمایندگی رسمی پرینتر توشیبا تماس بگیرید.

کد خطا:E 34

توضیحات:

کاغذ در یونیت انتقال حرکت کاست دستگاه فتوکپی توشیبا،گیر کرده است.

راه حل:

کاست های دستگاه فتوکپی توشیبا را بیرون کشده و درب بغل مربوط به کاستها را باز کرده و کاغذ گیر کرده را بیرون بیاورید،در صورت عدم رفع ایراد با

نمایندگی رسمی پرینتر توشیبا تماس بگیرید.

گارانتی تعمیراتی نمایندگی رسمی پرینتر توشیبا شامل تمامی قطعات تعویض شده در فاکتور می باشد که بیست هزار برگ از کنتور بعد از تعمیر الی شش ماه

گارانتی تعویض قطعات دارد و نمایندگی رسمی پرینتر توشیبا در صورت هرگونه اشکال در دستگاه فتوکپی توشیبا بعد از تعمیرات نمایندگی توشیبا موظف

است بدون هیچ گونه هزینه رفع ایراد کند.

آموزش استفاده از کدهای کپی توشیبا و آموزش کدهای خطا در قسمت ADF/RADF توسط نمایندگی رسمی تعمیر توشیبا:

نمایندگی رسمی تعمیر توشیبا  در این مقاله تمامی کدهای خطا که بدلیل بروز هرگونه ایراد در کاست دستگاه فتوکپی توشیبا روی صفحه نمایش ظاهر می گردد

را بطور کامل تشریح و توضیح می دهد:

کد خطا:E 72

توضیحات:

گیر کاغذ در قسمت انتقال حرکت ADF/RADF دستگاه فتوکپی توشیبا را نمایش می دهد.

راه حل:

درب ADF/RADF دستگاه فتوکپی توشیبا را باز کرده از روی یونیت انتقال حرکت کاغذ گیر کرده را به بیرون می کشیم،در صورت عدم رفع ایراد با

نمایندگی رسمی تعمیر توشیبا  تماس بگیرید.

کد خطا:E 73

توضیحات:

گیر کاغذ در قسمت انتقال حرکت ADF/RADF دستگاه فتوکپی توشیبا را نمایش می دهد.

راه حل:

درب ADF/RADF دستگاه فتوکپی توشیبا را باز کرده از روی یونیت انتقال حرکت کاغذ گیر کرده را به بیرون می کشیم،در صورت عدم رفع ایراد با

نمایندگی رسمی تعمیر توشیبا تماس بگیرید.

کد خطا:E 74

توضیحات:

گیر کاغذ در قسمت انتقال حرکت ADF/RADF دستگاه فتوکپی توشیبا را نمایش می دهد.

راه حل:

درب ADF/RADF دستگاه فتوکپی توشیبا را باز کرده از روی یونیت انتقال حرکت کاغذ گیر کرده را به بیرون می کشیم،در صورت عدم رفع ایراد با

نمایندگی رسمی تعمیر توشیبا  تماس بگیرید.

کد خطا:E 75

توضیحات:

گیر کاغذ در قسمت انتقال حرکت ADF/RADF دستگاه فتوکپی توشیبا را نمایش می دهد.

راه حل:

درب ADF/RADF را باز کرده از روی یونیت انتقال حرکت کاغذ گیر کرده را به بیرون می کشیم،در صورت عدم رفع ایراد با نمایندگی رسمی توشیبا

تماس بگیرید..

کد خطا:E A0

توضیحات:

گیر کاغذ در قسمت انتقال حرکت ADF/RADF دستگاه فتوکپی توشیبا را نمایش می دهد.

راه حل:

درب ADF/RADF دستگاه فتوکپی توشیبا را باز کرده از روی یونیت انتقال حرکت کاغذ گیر کرده را به بیرون می کشیم ، در صورت عدم رفع ایراد

با نمایندگی رسمی توشیبا تماس بگیرید.

تنظیمات دستگاه توسط نمایندگی رسمی توشیبا ، شامل MOD هایی است  ،که در زیر به توضیح کامل آنها می پردازیم:

نمایندگی رسمی توشیبا وارد شدن به کدهای تنظیم کیفیت را به ترتیب مراحل و با ترسیم تصویر بطور کامل آموزش می دهد.

برای تنظیم نور و وارد شدن به MODE و تغییرات در تنظیمات نور دستگاه فتوکپی توشیبا ،ابتدا دستگاه فتوکپی را خاموش کرده ،سپس عدد 0 و 5

را همزمان گرفته،و دستگاه را روشن می کنیم.بدین ترتیب دستگاه فتوکپی توشیبا ،آماده تغییرات در نور دستگاه کپی توشیبا برای کم رنگ کردن و پرنگ

کردن نور کیفیت دستگاه فتوکپی توشیبا می شود.

برای صفر کردن کنتور سرویس کار،کنتور درام و کنتور پرینتر و یا ریست کارتریج تونر و ریست کامل دستگاه فتوکپی توشیبا از این MODE استفاده

می شود.

برای وارد شدن به این MODE دستگاه را خاموش کرده،همزمالن عدد 0 و 8 را نگهداشته ،دستگاه را روشن می کنیم.بدین ترتیب دستگاه فتوکپی توشیبا

آماده ریست کنتورهای ذکر شده می شود.

برای ریست کردن و پاک کردن RAM دستگاه فتوکپی توشیبا،دستگاه فتوکپی را خاموش و عدد 1 و 3 را همزمان نگه داشته و دستگاه فتوکپی توشیبا را

روشن می کنیم.

و بدین ترتیب وارد MODE ریست RAM دستگاه می شویم،هر عددی بود را صفر کرده و دکمه اینترابت را زده تا در حافظه ذخیره شود.بدین ترتیب

RAM پاک می شود.

آموزش مراحل وارد شدن به MODE ، صفر و 5 برای تنظیمات نور توسط نمایندگی رسمی توشیبا مراحل زیر را طبق تصویر انجام میدهیم:

آموزش مراحل وارد شدن به MODE ، صفر و 5 برای تنظیمات نور توسط نمایندگی رسمی توشیبا مراحل زیر را طبق تصویر انجام میدهیم:

آموزش مراحل وارد شدن به MODE ، صفر و 5 برای تنظیمات نور توسط نمایندگی رسمی توشیبا مراحل زیر را طبق تصویر انجام میدهیم:

بعد از وارد شدن به MODE صفر و پنج می توانیم با تنظیمات کدهای زیر کیفیت نور چاپ را بالا یا پایین کنیم.

تمامی این کدها ،در موقع تعمیرات دستگاه فتوکپی توشیبا توسط نمایندگی رسمی توشیبا انجام می گیرد:

کد تنظیم دولوپر توسط  ،در دستگاه فتوکپی:ADJUST MODE

کد 205  :تنظیم کارخانه این کد 156  در دستگاه فتوکپی توشیبا می باشد.

کد تنظیم گرید شارژر MC  ،در دستگاه فتوکپی :

کد 210  :تنظیم کارخانه این کد 104  در دستگاه فتوکپی توشیبا می باشد.

کد تنظیم گرید شارژر TC  ، در دستگاه فتوکپی :

کد 220  :تنظیم کارخانه این کد 180  در دستگاه فتوکپی توشیبا می باشد.

کد تنظیم گرید شارژر TC  ، در دستگاه فتوکپی:

کد 221  :تنظیم کارخانه این کد 142  در دستگاه فتوکپی توشیبا می باشد.

کد تنظیم نور برای بالا بردن کیفیت چاپ ، در دستگاه فتوکپی:

کد 233  :تنظیم کارخانه این کد 67  در دستگاه فتوکپی توشیبا می باشد.

کد تنظیم کارخانه نور  ،دستگاه فتوکپی:

کد 234  :تنظیم کارخانه این کد 49  در دستگاه فتوکپی توشیبا می باشد.

کد تنظیم نور برای پایین بردن کیفیت چاپ  ،در دستگاه فتوکپی:

کد 235  :تنظیم کارخانه این کد 35 در دستگاه فتوکپی توشیبا می باشد.

کد تنظیم کیفیت لیزر برای کیفیت چاپ  ،در دستگاه فتوکپی:

کد 261  :تنظیم کارخانه این کد 33 در دستگاه فتوکپی توشیبا می باشد.

کد تنظیم کیفیت نور برای کیفیت چاپ در حالت Photo  ،دستگاه فتوکپی :

کد 501  :تنظیم کارخانه این کد 139 در دستگاه فتوکپی توشیبا می باشد.

کد تنظیم کیفیت نور برای کیفیت چاپ در حالت Text/Photo  ،دستگاه فتوکپی: 

کد 503  :تنظیم کارخانه این کد 133 در دستگاه فتوکپی توشیبا می باشد.

کد تنظیم کیفیت نور برای کیفیت چاپ در حالت Text  ،دستگاه فتوکپی:

کد 504  :تنظیم کارخانه این کد 130 در دستگاه فتوکپی توشیبا می باشد.

آموزش مراحل وارد شدن به MODE ، صفر و 8 برای تنظیمات نور توسط نمایندگی رسمی توشیبا مراحل زیر را طبق تصویر انجام میدهیم:

آموزش مراحل وارد شدن به MODE ، صفر و 8 برای تنظیمات نور توسط نمایندگی رسمی توشیبا مراحل زیر را طبق تصویر انجام میدهیم:

آموزش مراحل وارد شدن به MODE ، صفر و 8 برای تنظیمات نور توسط نمایندگی رسمی توشیبا مراحل زیر را طبق تصویر انجام میدهیم:

بعد از وارد شدن به MODE صفر و هشت می توانیم با تنظیمات کدهای زیر کنتور ها و RAM دستگاه فتوکپی توشیبا را

ریست می کنیم :

کدهای ریست کردن کنتورهای درام و سرویس کار، و همچنی RAM دستگاه فتوکپی توسط تعمیر فتوکپی توشیبا بطور کامل ارائه می گردد:

کد 202  :برای صفر کردن کنتورهای اصلی   ،استفاده می شود.

کد 204  :برای صفر کردن کنتورهای اصلی ،استفاده می شود.

کد 401  :برای صفر کردن کنتور درام، ،استفاده می شود.

کد 403  :برای صفر کردن کنتور یونیت فیوزینگ، ،استفاده می شود.

کد 404  :برای صفر کردن کنتور دولوپر،  ،استفاده می شود.

تعمیر فتوکپی توشیبا  در این قسمت،تشریح تمامی قسمتهای مکانیکی دستگاه فتوکپی توشیبا را انجام می دهد:

یونیت اسکنر فتوکپی توشیبا:

 1. شیشه یونیت اسکنر دستگاه فتوکپی توشیبا Glass Toshiba
 2. موتور یونیت لامپ اسکنر و آیینه ها دستگاه فتوکپی توشیبا Scanner Motor Toshiba
 3. کابلهای وایر حرکت یونیت آیینه ها در یونیت اسکنر دستگاه فتوکپی توشیبا Transfer Wire Toshiba
 4. یونیت دستگاه فتوکپی توشیبا C C D Toshiba

یونیت تانک دولوپر و یونیت درام ، دستگاه فتوکپی توشیبا:

 1. تانک دولوپر دستگاه فتوکپی توشیبا Unit Developer Toshiba
 2. درام دستگاه فتوکپی توشیبا Unit Drum Toshiba
 3. بلید دستگاه فتوکپی توشیبا Unit Blade Toshiba
 4. سنسور دستگاه فتوکپی توشیبا TD Sensor Toshiba
 5. مگنت تانک دولوپر دستگاه فتوکپی توشیبا Magnet Developer Toshiba
 6. شارژر دستگاه فتوکپی توشیبا MC Grid
 7. چرخ دنده های یونیت تانک دولوپر دستگاه فتوکپی توشیبا Gear
 8. دولوپر دستگاه فتوکپی توشیبا Developer

تنظیمات کدهای اصلی تمامی قطعات دستگاه فتوکپی توشیبا،را در زیر  بطور کامل در زیر تشریح می دهیم:

در زمان تعمیر و سرویس دستگاه فتوکپی توشیبا کارشناس مربوطه از کدهای زیر برای تنظیمات استفاده می کند.

MODE :(صفر و 5)

کد 205 :برای تنظیم بایاس دولوپر  Developer bias DC adjustment 

MODE :(صفر و 5)

کد 210:برای تنظیم گرید شارژر برای بالا بردن کیفیت  Grid Voltage initial value adjustment

MODE :(صفر و 5)

کد 220:برای تنظیم انتقال حرکت ولتاژ  Transfer H

MODE :(صفر و 5)

کد 221:برای تنظیم انتقال حرکت ولتاژ   Transfer C

MODE :(صفر و 5)

کد 233:برای تنظیم انتقال حرکت ولتاژ   Separation H

MODE :(صفر و 5)

کد 234:برای تنظیم انتقال حرکت ولتاژ Separation C

MODE :(صفر و 5)

کد 235:برای تنظیم انتقال حرکت ولتاژ  Separation L

MODE :(صفر و 5)

کد 400:برای تنظیم انتقال حرکت بین ولتاژ اسکنر و یونیت لیزر  Printer Primary Scanning Reproduction ratio

MODE :(صفر و 5)

کد 410:برای تنظیم کردن کیفیت لیزر یونیت  Laser Start Position

MODE :(صفر و 5)

کد 421:برای تنظیم انتقال حرکت بین ولتاژ اسکنر و یونیت لیزر Printer Secondary Scanning Reproduction ratio

MODE :(صفر و 5)

کد 440:برای تنظیم لبه کاغذ چاپ شدهت   Leading edge

MODE :(صفر و 5)

کد 430:برای تنظیم مرکزیت کاغذ چاپ شده     Top Margin

MODE :(صفر و 5)

کد 431:برای تنظیم لبه چپ کاغذ چاپ شده   Left Margin

MODE :(صفر و 5)

کد 432:برای تنظیم لبه راست کاغذ چاپ شده   Right Margin

کد خطا مرتبط با خدمات تماس با تعمیر فتوکپی توشیبا  ترمیستور c 410 ، c 440 ، c 450

این کدهای خطا،که  توسط تعمیر فتوکپی توشیبا ارائه می شود،مربوط به قسمت فیوزینگ می باشد.قسمت

فیوزینگ یا پخت آخرین قسمت تشکیل متن بر روی کاغذ می باشد.

هنگامی این خطا رخ می دهد که مقدار حرارت از حالت استاندارد به هر دلیلی خارج شود.

برای پاک کردن کد خطا

کلید(0) و (8) را بطور همزمان نگهداشته و دستگاه را روشن کنید .

حال کد (400) را وارد کنید و کلید اینتر را بزنید.

توجه داشته باشید که در این حالت میزان باید عدد (0) باشد. در غیر این صورت میزان را به عدد (0) تغییر دهید.

اگر مجددا این خطا ظاهر شد ترمیستور باید تعویض شود . که در کتاب راجب تعویض این قطعه توضیح داده شده است.

در صورت هرگونه مشکل در زمینه تعمیر ، سرویس و تعویض قطعات دستگاه فتوکپی توشیبا ،می توانید با تعمیر کپی توشیبا  تماس گرفته،تا کارشناسان

تعمیر کپی توشیبا کمتر از دو ساعت در محل دستگاه فتوکپی توشیبا حضور پیدا کرده و خدمات پس از فروش توشیبا را با گارانتی معتبر شرکت توشیبا

همراه با قطعات اورجینال به شما ارائه دهند.

TOSHIBA

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,