دانلود درایور پرینتر دستگاه فتوکپی شارپ

دانلود درایور پرینتر دستگاه فتوکپی شارپ

5
(114)

دانلود درایور پرینتر دستگاه فتوکپی شارپ

دانلود درایور پرینتر دستگاه فتوکپی شارپ را در این قسمت از دستگاه های فتوکپی شارپ جدید در بازار برای شما مشتریان گرامی نمایندگی شارپ قرار داده ایم تا بتوانید برای نصب نرم افزار پرینتر خود به راحتی اقدام بفرمایید.

در هر لحظه از دانلود اگر به مشکلی برخورد کردید می توانید با کارا تعمیر به عنوان نمایندگی شارپ تماس بگیرید.

لینک دانلود درایور پرینتر دستگاه فتوکپی شارپ : SHARP AR-X202 Copier Machine

https://www.drvhub.net/devices/printers/sharp/ar-x202

درباره محصول

SHARP AR-X202 Copier Machine

SHARP AR-X202 Copier Machine

 • فتوكپی، چاپگر و اسكنر تمام رنگی سایز A3
 • سرعت كپی/چاپ در دقیقه 20cpm/20ppm
 • امكان نصب فیدر جانبی جهت تغذیه خودكار سند
 • ظرفیت كاغذ 350 برگ استاندارد و قابل افزایش تا 1850 برگ
 • چاپ مبتنی بر میزبان با وضوح 600dpi
 • حافظه 64 مگابایت، امكان ارتقاء تا 192 مگابایت
 • دارای پورت رابط USB
 • قابلیت كپی از دوطرف كارت شناسایی روی یك سمت كاغذ بدون نیاز به برگرداندن كاغذ
 • به همراه یك تونر كارتریج و دولوپر رایگان ضمیمه دستگاه
 • هزینه مالكیت بسیار پایین

لینک دانلود درایور پرینتر دستگاه فتوکپی شارپ : SHARP AR-6020-Photocopier

https://www.drvhub.net/search?q=SHARP+AR-6020-Photocopier

درباره محصول

SHARP AR-6020-Photocopier

SHARP AR-6020-Photocopier

 • فتوكپی، چاپگر و اسكنر تمام رنگی سایز A3
 • سرعت كپی / چاپ در دقیقه 20cpm/20ppm
 • مجهز به واحد دوپلكس داخلی جهت كپی و چاپ دورو خودكار
 • امكان نصب فیدر جانبی 100برگی جهت تغذیه خودكار سند
 • قابلیت اسكن مستقیم برروی فلش دیسك (حافظه جانبی)
 • دارای پورت رابط USB و 10Base-T/100Base-TX
 • قابلیت چاپ در شبكه در حالت استاندارد
 • ظرفیت كاغذ 350 برگ استاندارد و قابل افزایش تا 1850 برگ
 • قابلیت كپی از دوطرف كارت شناسایی روی یك سمت كاغذ بدون نیاز به برگرداندن كاغذ
 • چاپ با وضوح 600dpi
 • حافظه 64 مگابایت، امكان ارتقاء تا 192 مگابایت
 • هزینه مالكیت بسیار پایین

لینک دانلود درایور پرینتر دستگاه فتوکپی شارپ : SHARP AR-6023N Photocopier

https://www.drvhub.net/search?q=SHARP+AR-6023N+Photocopier%C2%A0

درباره محصول

SHARP AR-6023N Photocopier

SHARP AR-6023N Photocopier

 • فتوكپی، چاپگر و اسكنر تمام رنگی سایز A3
 • سرعت كپی / چاپ در دقیقه 23cpm/23ppm
 • مجهز به واحد دوپلكس داخلی جهت كپی و چاپ دورو خودكار
 • امكان نصب فیدر جانبی 100برگی جهت تغذیه خودكار سند
 • قابلیت اسكن مستقیم برروی فلش دیسك (حافظه جانبی)
 • دارای پورت رابط USB و 10Base-T/100Base-TX
 • قابلیت چاپ در شبكه در حالت استاندارد
 • ظرفیت كاغذ 350 برگ استاندارد و قابل افزایش تا 1850 برگ
 • قابلیت كپی از دوطرف كارت شناسایی روی یك سمت كاغذ بدون نیاز به برگرداندن كاغذ
 • چاپ با وضوح 600dpi
 • حافظه 64 مگابایت، امكان ارتقاء تا 192 مگابایت
 • هزینه مالكیت بسیار پایین

لینک دانلود درایور پرینتر دستگاه فتوکپی شارپ : SHARP AR-6020N Photo copier

https://www.drvhub.net/search?q=SHARP+AR-6020N+Photo+copier%C2%A0

درباره محصول

SHARP AR-6020N Photo copier

SHARP AR-6020N Photo copier

 • فتوكپی، چاپگر و اسكنر تمام رنگی سایز A3
 • سرعت كپی / چاپ در دقیقه 20cpm/20ppm
 • مجهز به واحد دوپلكس داخلی جهت كپی و چاپ دورو خودكار
 • امكان نصب فیدر جانبی 100برگی جهت تغذیه خودكار سند
 • قابلیت اسكن مستقیم برروی فلش دیسك (حافظه جانبی)
 • دارای پورت رابط USB و 10Base-T/100Base-TX
 • قابلیت چاپ در شبكه در حالت استاندارد
 • ظرفیت كاغذ 350 برگ استاندارد و قابل افزایش تا 1850 برگ
 • قابلیت كپی از دوطرف كارت شناسایی روی یك سمت كاغذ بدون نیاز به برگرداندن كاغذ
 • چاپ با وضوح 600dpi
 • حافظه 64 مگابایت، امكان ارتقاء تا 192 مگابایت
 • هزینه مالكیت بسیار پایین

لینک دانلود درایور پرینتر دستگاه فتوکپی شارپ  : SHARP AR-X311N PhotoCopier

https://www.drvhub.net/search?q=SHARP+AR-X311N+PhotoCopier

درباره محصول

SHARP AR-X311N PhotoCopier

SHARP AR-X311N PhotoCopier

 • فتوكپی، چاپگر و اسكنر تمام رنگی سایز A3
 • سرعت كپی/چاپ در دقیقه 31cpm/ 31ppm
 • مجهز به واحد دوپلكس داخلی جهت چاپ دورو خودكار
 • امكان نصب فیدر جانبی جهت تغذیه خودكار سند
 • امكان اسكن مستقیم برروی فلش دیسك (حافظه جانبی)
 • دارای پورت USB و 10Base-T/100Base-TX
 • قابلیت چاپ در شبكه
 • ظرفیت كاغذ 1100 برگ استاندارد و قابل افزایش تا 2100 برگ
 • قابلیت كپی از دوطرف كارت شناسایی روی یك سمت كاغذ بدون نیاز به برگرداندن كاغذ
 • چاپ مبتنی بر میزبان با وضوح 600dpi
 • حافظه 64 مگابایت، امكان ارتقاء تا 192 مگابایت
 • هزینه مالكیت بسیار پایین

لینک دانلود درایور پرینتر دستگاه فتوکپی شارپ  :  Sharp 6023NV

https://www.drvhub.net/search?q=Sharp+6023NV

درباره محصول

Sharp 6023NV

Sharp 6023NV

 • فتوكپی، چاپگر و اسكنر تمام رنگی سایز A3
 • سرعت كپی / چاپ در دقیقه 23cpm/23ppm
 • مجهز به واحد دوپلكس داخلی جهت كپی و چاپ دورو خودكار
 • امكان نصب فیدر جانبی 100برگی جهت تغذیه خودكار سند
 • قابلیت اسكن مستقیم برروی فلش دیسك (حافظه جانبی)
 • دارای پورت رابط USB و 10Base-T/100Base-TX
 • قابلیت چاپ در شبكه در حالت استاندارد
 • ظرفیت كاغذ 350 برگ استاندارد و قابل افزایش تا 1850 برگ
 • قابلیت كپی از دوطرف كارت شناسایی روی یك سمت كاغذ بدون نیاز به برگرداندن كاغذ
 • چاپ با وضوح 600dpi
 • حافظه 64 مگابایت، امكان ارتقاء تا 192 مگابایت
 • هزینه مالكیت بسیار پایین

لینک دانلود درایور پرینتر دستگاه فتوکپی شارپ  :  Sharp AR-6026NV

https://www.drvhub.net/search?q=Sharp+AR-6026NV

درباره محصول

Sharp AR-6026NV

Sharp AR-6026NV

 • فتوكپی، چاپگر و اسكنر تمام رنگی سایز A3
 • مجهز به واحد دوپلكس داخلی جهت كپی و چاپ دورو خودكار
 • ظرفیت كاغذ 1100 برگ استاندارد و قابل افزایش تا 2100 برگ
 • قابلیت چاپ در شبكه در حالت استاندارد
 • چاپ با وضوح 600dpi

لینک دانلود درایور پرینتر دستگاه فتوکپی شارپ : SHARP AR-6020NV

https://www.drvhub.net/search?q=SHARP+AR-6020NV%C2%A0

درباره محصول

SHARP AR-6020NV

SHARP AR-6020NV

 • فتوكپی، چاپگر و اسكنر تمام رنگی سایز A3
 • سرعت كپی / چاپ در دقیقه 20cpm/20ppm
 • مجهز به واحد دوپلكس داخلی جهت كپی و چاپ دورو خودكار
 • امكان نصب فیدر جانبی 100برگی جهت تغذیه خودكار سند
 • قابلیت اسكن مستقیم برروی فلش دیسك (حافظه جانبی)
 • دارای پورت رابط USB و 10Base-T/100Base-TX
 • قابلیت چاپ در شبكه در حالت استاندارد
 • ظرفیت كاغذ 350 برگ استاندارد و قابل افزایش تا 1850 برگ
 • قابلیت كپی از دوطرف كارت شناسایی روی یك سمت كاغذ بدون نیاز به برگرداندن كاغذ
 • چاپ با وضوح 600dpi
 • حافظه 64 مگابایت، امكان ارتقاء تا 192 مگابایت
 • هزینه مالكیت بسیار پایین

لینک دانلود درایور پرینتر دستگاه فتوکپی شارپ  :  Sharp 6020DV

https://www.drvhub.net/search?q=Sharp+6020DV

درباره محصول

Sharp 6020DV

Sharp 6020DV

 • فتوكپی، چاپگر و اسكنر تمام رنگی سایز A3
 • سرعت كپی / چاپ در دقیقه 20cpm/20ppm
 • مجهز به واحد دوپلكس داخلی جهت چاپ دورو خودكار
 • امكان نصب فیدر جانبی جهت تغذیه خودكار سند
 • ظرفیت كاغذ 350 برگ استاندارد و قابل افزایش تا 1850 برگ
 • وضوح چاپ 600×600 DPI
 • قابلیت كپی از دوطرف كارت شناسایی روی یك سمت كاغذ بدون نیاز به برگرداندن كاغذ
 • هزینه مالكیت بسیار پایین

لینک دانلود درایور پرینتر دستگاه فتوکپی شارپ  : Sharp AR-X311N

https://www.drvhub.net/search?q=Sharp+AR-X311N%C2%A0

درباره محصول

Sharp AR-X311N

Sharp AR-X311N

 • فتوكپی، چاپگر و اسكنر تمام رنگی سایز A3
 • سرعت كپی/چاپ در دقیقه 31cpm/ 31ppm
 • مجهز به واحد دوپلكس داخلی جهت چاپ دورو خودكار
 • امكان نصب فیدر جانبی جهت تغذیه خودكار سند
 • امكان اسكن مستقیم برروی فلش دیسك (حافظه جانبی)
 • دارای پورت USB و 10Base-T/100Base-TX
 • قابلیت چاپ در شبكه
 • ظرفیت كاغذ 1100 برگ استاندارد و قابل افزایش تا 2100 برگ
 • قابلیت كپی از دوطرف كارت شناسایی روی یك سمت كاغذ بدون نیاز به برگرداندن كاغذ
 • چاپ مبتنی بر میزبان با وضوح 600dpi
 • حافظه 64 مگابایت، امكان ارتقاء تا 192 مگابایت
 • هزینه مالكیت بسیار پایین

لینک دانلود درایور پرینتر دستگاه کپی شارپ  : Sharp MX-2614

https://www.drvhub.net/search?q=Sharp+Sharp%20MX-2614%C2%A0

درباره محصول

Sharp AR-X311N

Sharp AR-X311N

 • فتوكپی، چاپگر و اسكنر تمام رنگی سایز A3
 • سرعت كپی/چاپ در دقیقه 31cpm/ 31ppm
 • مجهز به واحد دوپلكس داخلی جهت چاپ دورو خودكار
 • امكان نصب فیدر جانبی جهت تغذیه خودكار سند
 • امكان اسكن مستقیم برروی فلش دیسك (حافظه جانبی)
 • دارای پورت USB و 10Base-T/100Base-TX
 • قابلیت چاپ در شبكه
 • ظرفیت كاغذ 1100 برگ استاندارد و قابل افزایش تا 2100 برگ
 • قابلیت كپی از دوطرف كارت شناسایی روی یك سمت كاغذ بدون نیاز به برگرداندن كاغذ
 • چاپ مبتنی بر میزبان با وضوح 600dpi
 • حافظه 64 مگابایت، امكان ارتقاء تا 192 مگابایت
 • هزینه مالكیت بسیار پایین

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 114

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tags: , , , , , , , , , , , ,