دلایل گیر کاغذ فتوکپی

دلایل گیر کاغذ فتوکپی

5
(7)

نمایندگی تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ

نمایندگی تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ تمامی دلایل گیر کاغذ فتوکپی یکی از متداولترین ایرادهای دستگاه فتوکپی شارپ می باشد که در این مقاله نمایندگی شارپ برآنست. که بطور کامل خدمت شما مشتریان گرامی دستگاه فتوکپی شارپ ارائه دهد.

آیا به یک تعمیرکار دستگاه فتوکپی شارپ ماهر نیازمندید؟

از طریق پر کردن فرم درخواست کارشناس و یا تماس با شمار های درج شده در ستون بالای سایت می توانید. ما را از درخواست سرویس مورد نظرتان مطلع کنید. و کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت. و پس از انجام هماهنگی های لازم جهت تعیین وقت به محل شما می آیند.

نمایندگی شارپ برآنست که بطور کامل خدمت شما مشتریان گرامی دستگاه فتوکپی شارپ ارائه دهد. گیر کاغذ در دستگاه فتوکپی شارپ می تواند در چندین قسمت از یونیت های دستگاه فتوکپی شارپ اتفاق بیافتد.

از کدام یونیت دستگاه فتوکپی شارپ می توان متوجه  گیر کاغذ فتوکپی شد؟

در تمامی دستگاه های فتوکپی شارپ اخطار گیر کاغذ در دستگاه فتوکپی شارپ بر روی پنل به صورت علامت قرمز رنگ بر روی پنل مشخص می گردد.

از کدام یونیت دستگاه فتوکپی شارپ می توان متوجه گیر کاغذ در دستگاه فتوکپی شارپ شد؟

از کدام یونیت دستگاه فتوکپی شارپ می توان متوجه گیر کاغذ در دستگاه فتوکپی شارپ شد؟

همانطور که در تصویر بالا که نمایش دهنده پنل دستگاه فتوکپی شارپ می باشد می بینید. آلارم گیر کاغذ نمایش داده شده است. بعد از دیدن این آلارم باید چند یونیت از دستگاه فتوکپی شارپ را باز کرد. و اگر کاغذ در این یونیت ها بود به آرامی بیرون کشید. و پس از روشن و خاموش کردن دستگاه فتوکپی شارپ دوباره شروع به کار کرد. اگر پس از بیرون آوردن کاغذ از دستگاه فتوکپی شارپ باز ایراد رفع نگردید. بلافاصله برای تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ با نمایندگی شارپ تماس گرفته. و درخواست کارشناس تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ را ثبت کنیم.

یونیت هایی که می تواند دلایل گیر کاغذ فتوکپی باشد:

نمایندگی شارپ در این قسمت تمامی یونیت های دستگاه فتوکپی شارپ که در هنگام نمایش آلارم گیر کاغذ در دستگاه فتوکپی شارپ احتمال آن می رود. که کاغذ در آن گیر کرده باشد را بطور کامل تشریح می کند:

  1. گیر کاغذ در یونیت S P F و A D F دستگاه فتوکپی شارپ
  2.  یونیت فیوزینگ دستگاه فتوکپی شارپ
  3. گیر کاغذ در قسمت استوپر دستگاه فتوکپی شارپ
  4.  کاستهای دستگاه فتوکپی شارپ
  5. گیر کاغذ در قسمت خروجی دستگاه فتوکپی شارپ
  6.  قسمت فینیشر دستگاه فتوکپی شارپ

گیر کاغذ در یونیت S P F و A D F دستگاه فتوکپی شارپ:

یکی از یونیت هایی که اصولا کاغذ در آن گیر می کند و باعث این می شود. که پنل دستگاه فتوکپی شارپ آلارم گیر کاغذ را نمایش دهد یونیت S P F و A D F می باشد.

"دلایل

اگر کاغذ در یونیت S P F و A D F گیر کرد به آرامی درب بالای یونیت S P F و A D F را باز کرده و کاغذ را بیرون بیاورید. اگر بعد از بیرون آوردن کاغذ از یونیت S P F و A D F باز آلارم گیر کاغذ را در پنل دیدید. نشان دهنده ی مشکل در سنسورهای یونیت S P F و A D F می باشد. در چنین مواقعی با نمایندگی تعنمیر دستگاه فتوکپی شارپ تماس گرفته. و درخواست تعمیر کار دستگاه فتوکپی شارپ را در سامانه نمایندگی شارپ ثبت کرده. تا در کمترین زمان کارشناس نمایندگی تعمیرات شارپ در محل دستگاه فتوکپی شارپ شما برای رفع ایراد حاضر گردد.

گیر کاغذ و دلایل گیر کاغذ فتوکپی در یونیت فیوزینگ دستگاه فتوکپی شارپ:

یکی از یونیت هایی که اصولا کاغذ در آن گیر می کند و باعث این می شود. که پنل دستگاه فتوکپی شارپ آلارم گیر کاغذ را نمایش دهد. یونیت فیوزینگ دستگاه فتوکپی شارپ می باشد.

"<yoastmark

اگر کاغذ در یونیت فیوزینگ دستگاه فتوکپی شارپ گیر کرد به آرامی درب بغل دستگاه فتوکپی شارپ را باز کرده. و اهرم های گیر کاغذ یونیت فیوزینگ دستگاه فتوکپی شارپ را باز کرده و کاغذ را بیرون بیاورید. اگر بعد از بیرون آوردن کاغذ از یونیت فیوزینگ دستگاه فتوکپی شارپ  باز آلارم گیر کاغذ را در پنل دیدید نشان دهنده ی مشکل در سنسورهای یونیت فیوزینگ دستگاه فتوکپی شارپ می باشد. در چنین مواقعی با نمایندگی تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ تماس گرفته و درخواست تعمیر کار دستگاه فتوکپی شارپ را در سامانه نمایندگی شارپ ثبت کرده. تا در کمترین زمان کارشناس نمایندگی تعمیرات شارپ در محل دستگاه فتوکپی شارپ شما برای رفع ایراد حاضر گردد.

گیر کاغذ و دلایل گیر کاغذ فتوکپی در قسمت استوپر دستگاه فتوکپی شارپ:

یکی از یونیت هایی که اصولا کاغذ در آن گیر می کند و باعث این می شود. که پنل دستگاه فتوکپی شارپ آلارم گیر کاغذ را نمایش دهد. یونیت استوپر دستگاه فتوکپی شارپ می باشد.

"<yoastmark

اگر کاغذ در یونیت استوپر دستگاه فتوکپی شارپ گیر کرد به آرامی درب بغل دستگاه فتوکپی شارپ را باز کرده. و اهرم های گیر کاغذ یونیت استوپر دستگاه فتوکپی شارپ را باز کرده و کاغذ را بیرون بیاورید. اگر بعد از بیرون آوردن کاغذ از یونیت استوپر دستگاه فتوکپی شارپ باز آلارم گیر کاغذ را در پنل دیدید نشان دهنده ی مشکل در سنسورهای یونیت استوپر دستگاه فتوکپی شارپ می باشد. در چنین مواقعی با نمایندگی تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ تماس گرفته و درخواست تعمیر کار دستگاه فتوکپی شارپ را در سامانه نمایندگی شارپ ثبت کرده. تا در کمترین زمان کارشناس نمایندگی تعمیرات شارپ در محل دستگاه فتوکپی شارپ شما برای رفع ایراد حاضر گردد.

گیر کاغذ در کاستهای دستگاه فتوکپی شارپ:

یکی از یونیت هایی که اصولا کاغذ در آن گیر می کند و باعث این می شود. که پنل دستگاه فتوکپی شارپ آلارم گیر کاغذ را نمایش دهد یونیت کاستهای دستگاه فتوکپی شارپ می باشد.

"<yoastmark

اگر کاغذ در یونیت کاستهای دستگاه فتوکپی شارپ گیر کرد به آرامی درب بغل دستگاه فتوکپی شارپ را باز کرده. و اهرم های گیر کاغذ یونیت کاستهای دستگاه فتوکپی شارپ را باز کرده و کاغذ را بیرون بیاورید. اگر بعد از بیرون آوردن کاغذ از یونیت کاستهای دستگاه فتوکپی شارپ  باز آلارم گیر کاغذ را در پنل دیدید .نشان دهنده ی مشکل در سنسورهای یونیت کاستهای دستگاه فتوکپی شارپ می باشد. در چنین مواقعی با نمایندگی تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ تماس گرفته. و درخواست تعمیر کار دستگاه فتوکپی شارپ را در سامانه نمایندگی شارپ ثبت کرده. تا در کمترین زمان کارشناس نمایندگی تعمیرات شارپ در محل دستگاه فتوکپی شارپ شما برای رفع ایراد حاضر گردد.

گیر کاغذ در قسمت خروجی دستگاه فتوکپی شارپ:

یکی از یونیت هایی که اصولا کاغذ در آن گیر می کند و باعث این می شود. که پنل دستگاه فتوکپی شارپ آلارم گیر کاغذ را نمایش دهد. یونیت قسمت خروجی دستگاه فتوکپی شارپ می باشد.

"<yoastmark

اگر کاغذ در یونیت قسمت خروجی دستگاه فتوکپی شارپ گیر کرد. به آرامی درب بغل دستگاه فتوکپی شارپ را باز کرده. و اهرم های گیر کاغذ یونیت قسمت خروجی دستگاه فتوکپی شارپ را باز کرده و کاغذ را بیرون بیاورید. در چنین مواقعی با نمایندگی تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ تماس گرفته و درخواست تعمیر کار دستگاه فتوکپی شارپ را در سامانه نمایندگی شارپ ثبت کرده تا در کمترین زمان کارشناس نمایندگی تعمیرات شارپ در محل دستگاه فتوکپی شارپ شما برای رفع ایراد حاضر گردد.

گیر کاغذ در قسمت فینیشر دستگاه فتوکپی شارپ:

یکی از یونیت هایی که اصولا کاغذ در آن گیر می کند و باعث این می شود. که پنل دستگاه فتوکپی شارپ آلارم گیر کاغذ را نمایش دهد یونیت فینیشر دستگاه فتوکپی شارپ می باشد.

 

"دلایل

اگر کاغذ در یونیت قسمت فینیشر دستگاه فتوکپی شارپ گیر کرد به آرامی درب بغل دستگاه فتوکپی شارپ را باز کرده. و اهرم های گیر کاغذ یونیت فینیشر دستگاه فتوکپی شارپ را باز کرده و کاغذ را بیرون بیاورید.  در چنین مواقعی با نمایندگی تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ تماس گرفته درخواست تعمیر کار دستگاه فتوکپی شارپ را در سامانه نمایندگی شارپ ثبت کرده تا در کمترین زمان کارشناس نمایندگی تعمیرات شارپ در محل دستگاه فتوکپی شارپ شما برای رفع ایراد حاضر گردد.

خدمات نمایندگی تعمیرات دستگاه فتوکپی شارپ

تمامی دستگاه های فتوکپی شارپ که مشتریان گرامی از نمایندگی فتوکپی شارپ خریداری می کنند. تا یکسال گارانتی خدمات پس از فروش شارپ دارند. نمایندگی فتوکپی شارپ در صورت بروز هر گونه ایراد در دستگاه فتوکپی شارپ بدون دریافت هیچگونه هزینه از مشتری ایراد دستگاه فتوکپی شارپ را رفع کرده. و خدمت مشتری دستگاه فتوکپی شارپ را تحویل میدهند. قطعات مصرفی که مشتریان گرامی از قبیل درام ،بلید ،دولوپر یا کارتریج تونر از نمایندگی فتوکپی شارپ تهیه می کنند. کاملا اورجینال و با گارانتی رسمی نمایندگی فتوکپی شارپ می باشند. تمامی خدمات نمایندگی شارپ در محل دستگاه فتوکپی شارپ انجام می گردد.

بعد از تماس شما مشتریان گرامی با نمایندگی شارپ کارشناس نمایندگی شارپ کمتر از دوساعت در محل دفتر شما حاضر می گردد. و تمامی اشکالات دستگاه فتوکپی شارپ که شما به کارشناس نمایندگی شارپ اضهار می نمایید رفع نماید. پس از پایان تعمیرات دستگاه فتوکپی شارپ شما مشتری گرامی توسط کارشناس نمایندگی شارپ کارشناس نمایندگی شارپ به شما فاکتور نمایندگی شارپ را همراه با ضمانت نامه رسمی نمایندگی شارپ ارائه می دهد. بیست هزار برگ از کنتور بعد از تعمیر الی شش ماه گارانتی تعویض قطعات دارد. و نمایندگی فتوکپی شارپ در صورت هرگونه اشکال در دستگاه فتوکپی شارپ بعد از نمایندگی تعمیرات شارپ موظف است. بدون هیچ گونه هزینه رفع ایراد کند.

"خدمات

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 7

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,