سرویس اولیه پرینتر اچ پی

5
(2)

مراحل سرویس اولیه پرینتر اچ پی :

نمایندگی تعمیرات دستگاه پرینتر اچ پی در این قسمت جدول کامل سرویس اولیه دستگاه پرینتر اچ پی تمام یونیت

های دستگاه پرینتر اچ پی را بطور کامل آموزش می دهد.

یونیت هایی که در هر سرویس دوره های دستگاه پرینتر اچ پی توسط نمایندگی پرینتر اچ پی سرویس می شوند به شرح

زیر می باشد:

 1. درام  DRUM
 2. یونیت درام  DRUM UNIT
 3. لیزر یونیت LASER UNIT
 4. فیوزینگ یونیت FUSING UNIT
 5. یونیت کاغذ کش PAPER FEED
 6. کارتریج تونر    Toner cartridge

تمامی دستگاه های پرینتر اچ پی که مشتریان گرامی از نمایندگی پرینتر اچ پی خریداری می کنند تا یکسال گارانتی

خدمات پس از فروش دارند.

نمایندگی پرینتر اچ پی در صورت بروز هر گونه ایراد در دستگاه پرینتر اچ پی بدون دریافت هیچگونه هزینه از مشتری

ایراد دستگاه پرینتر اچ پی  را رفع کرده و خدمت مشتری دستگاه پرینتر اچ پی را تحویل میدهند.

درام DRUM و سرویس اولیه دستگاه پرینتر اچ پی H P

درام یا O P C از روکش سلونیوم تشکیل شده جنس آن از آلومینیوم می باشد.

درام به هیچ عنوان نباید نور ببیند و در مواقعی که توسط نمایندگی تعمیرات دستگاه پرینتر اچ پی تعمیرات یونیت درام

انجام می گردد حتما باید درام را با روکش مشکی پوشاند تا هم از نور محافظت گردد هم از آسب رسیدن به درام جلوگیری

شود.

درام DRUM و سرویس اولیه دستگاه پرینتر اچ پی H P

درام DRUM و سرویس اولیه دستگاه پرینتر اچ پی H P

قطعات مصرفی که مشتریان گرامی از قبیل درام ،بلید ،دولوپر یا کارتریج تونر از نمایندگی تعمیرات دستگاه پرینتر اچ پی

تهیه می کنند،کاملا اورجینال و با گارانتی رسمی نمایندگی تعمیرات دستگاه پرینتر اچ پی می باشند.

در صورت نیاز به مواد مصرفی می توانید با نمایندگی تعمیرات دستگاه پرینتر اچ پی تماس گرفته تا قطعات مصرفی برای

شما مشتریان گرامی ارسال گردد.

یونیت درام  DRUM UNIT و سرویس اولیه دستگاه پرینتر اچ پی H P

یونیت درام شامل درام ،بلید و همچنین فوم شارژر می باشد.

در مواقعی که زمان سرویس دوره ای دستگاه پرینتر اچ پی H P توسط نمایندگی پرینتر اچ پی H P می رسد این یونیت

کاملا باز و بادگیر کامل انجام می گیرد و سپس قطعات جدید شامل درام و بلید بر روی آن بسته می شود.

یونیت درام  DRUM UNIT و سرویس اولیه دستگاه پرینتر اچ پی H P

یونیت درام  DRUM UNIT و سرویس اولیه دستگاه پرینتر اچ پی H P

تمامی خدمات نمایندگی تعمیر پرینتر اچ پی  در محل دستگاه فتوکپی ریکو انجام می گردد.

بعد از تماس شما مشتریان گرامی با نمایندگی تعمیر پرینتر اچ پیکارشناس نمایندگی اچ پی کمتر از دوساعت

در محل دفتر شما حاضر می گردد و تمامی اشکالات دستگاه پرینتر اچ پی که شما به کارشناس نمایندگی پرینتر اچ پی

اظهار می نمایید رفع نماید.

لیزر یونیت LASER UNIT

لیزر یونیت یکی از حساسترین قسمتهای دستگاه پرینتر اچ پی می باشد که در هنگام تعمیرات دستگاه پرینتر اچ پی

باید به دقت و طبق مراحل زیر سرویس آن انجام گردد:

 1. ابتدا شیشه محافظ لیزر یونیت را از دستگاه پرینتر اچ پی بیرون بیاورید.
 2. سوکت های متصل به یونیت لیزر و دستگاه پرینتر اچ پی را جدا کنید.
 3. دو عدد پیچ پایین متصل شده لیزر یونیت به دستگاه پرینتر اچ پی را باز کنید.
 4. در این مرحله لیزر را بطور کامل بیرون بیاورید و بر روی میز کار خود قرار دهید.
 5. برد اهرمی که بر روی لیزر یونیت نصب شده را کاملا با اسپری و الکل شستشو دهید.
 6. دو پیچ که بر روی لیزر یونیت قرار دارد را باز کنید و کاور محافظ را بیرون بیاورید.
 7. پس از دسترسی به آینه های لیزر یونیت آنها را با دستمال تمیز و الکل تمیز کنید.
 8. کاور لیزر را ببنید و لیزر دستگاه پرینتر اچ پی را ببندید.
لیزر یونیت LASER UNIT

لیزر یونیت LASER UNIT

تمامی مراحل بالا توسط کارشناسان تعمیرات دستگاه پرینتر اچ پی H P انجام می گردد.

فیوزینگ یونیت FUSING UNIT و سرویس اولیه دستگاه پرینتر اچ پی H P

قسمتهایی که در سرویس دوره ای دستگاه پرینتر اچ پی بر روی یونیت فیوزینگ توسط نمایندگی تعمیر پرینتر اچ پی H P

انجام می گیرد به شرح زیر می باشد:

 1. هاترولر یونیت فیوزینگ دستگاه تعمیر پرینتر اچ پی H P
 2. پرس یونیت فیوزینگ دستگاه تعمیر پرینتر اچ پی H P
 3. لامپ یونیت فیوزینگ دستگاه تعمیر پرینتر اچ پی H P
 4. کلینر یونیت فیوزینگ دستگاه تعمیر پرینتر اچ پی H P
فیوزینگ یونیت FUSING UNIT و سرویس اولیه دستگاه پرینتر اچ پی H P

فیوزینگ یونیت FUSING UNIT و سرویس اولیه دستگاه پرینتر اچ پی H P

یونیت کاغذ کش PAPER FEED و سرویس اولیه دستگاه پرینتر اچ پی H P

یونیت کاغذ کش PAPER FEED شامل کاغذ کش می باشد که در هنگام سرویس دوره ای توسط نمایندگی اچ پی H P

باید بیرون آورده گردد و کاملا شسته و دوباره آنرا ببندیم.

حتما کارشناس نمایندگی تعمیر دستگاه پرینتر اچ پی H P  باید کلاج ها را با اسپری خشک کاملا بشوید.

یونیت کاغذ کش PAPER FEED و سرویس اولیه دستگاه پرینتر اچ پی H P

یونیت کاغذ کش PAPER FEED و سرویس اولیه دستگاه پرینتر اچ پی H P

کارتریج تونر    Toner cartridge

یونیت کارتریج تونر    Toner cartridge شامل درام و بلید و فوم و مخزن پودر زائد می باشد که در هنگام سرویس دوره ای

توسط نمایندگی اچ پی H P باید بیرون آورده گردد و کاملا تعویض گردد.

حتما کارشناس نمایندگی تعمیر دستگاه پرینتر اچ پی H P  باید کلاج ها را با اسپری خشک کاملا بشوید.

کارتریج تونر    Toner cartridge

کارتریج تونر    Toner cartridge

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tags: , , , , , , , ,