سرویس اولیه پرینتر سامسونگ

سرویس اولیه پرینتر سامسونگ

5
(1)

مراحل سرویس اولیه پرینتر سامسونگ:

نمایندگی تعمیرات دستگاه پرینتر سامسونگ در این قسمت جدول کامل سرویس اولیه دستگاه پرینتر سامسونگ تمام

یونیت های دستگاه پرینتر اچ پی را بطور کامل آموزش می دهد.

یونیت هایی که در هر سرویس دوره های دستگاه پرینتر اچ پی توسط نمایندگی پرینتر سامسونگ سرویس می شوند به

شرح زیر می باشد:

 1. درام  DRUM
 2. یونیت درام  DRUM UNIT
 3. لیزر یونیت LASER UNIT
 4. فیوزینگ یونیت FUSING UNIT
 5. یونیت کاغذ کش PAPER FEED
 6. کارتریج تونر    Toner cartridge

تمامی دستگاه های پرینتر سامسونگ که مشتریان گرامی از نمایندگی پرینتر سامسونگ خریداری می کنند تا یکسال

گارانتی خدمات پس از فروش دارند.

نمایندگی پرینتر سامسونگ در صورت بروز هر گونه ایراد در دستگاه پرینتر سامسونگ بدون دریافت هیچگونه هزینه از

مشتری ایراد دستگاه پرینتر سامسونگ  را رفع کرده و خدمت مشتری دستگاه پرینتر سامسونگ را تحویل میدهند.

درام DRUM و سرویس اولیه دستگاه پرینتر سامسونگ

درام یا O P C از روکش سلونیوم تشکیل شده جنس آن از آلومینیوم می باشد.

درام به هیچ عنوان نباید نور ببیند و در مواقعی که توسط نمایندگی تعمیرات دستگاه پرینتر سامسونگ تعمیرات یونیت درام

انجام می گردد حتما باید درام را با روکش مشکی پوشاند تا هم از نور محافظت گردد هم از آسب رسیدن به درام جلوگیری

شود.

درام DRUM و سرویس اولیه دستگاه پرینتر اچ پی H P

درام DRUM و سرویس اولیه دستگاه پرینتر سامسونگ

قطعات مصرفی که مشتریان گرامی از قبیل درام ،بلید ،دولوپر یا کارتریج تونر از نمایندگی تعمیرات دستگاه سامسونگ

تهیه می کنند،کاملا اورجینال و با گارانتی رسمی نمایندگی تعمیرات دستگاه سامسونگ می باشند.

در صورت نیاز به مواد مصرفی می توانید با نمایندگی تعمیرات دستگاه سامسونگ تماس گرفته تا قطعات مصرفی برای

شما مشتریان گرامی ارسال گردد.

یونیت درام  DRUM UNIT و سرویس اولیه دستگاه پرینتر سامسونگ

یونیت درام شامل درام ،بلید و همچنین فوم شارژر می باشد.

در مواقعی که زمان سرویس دوره ای دستگاه پرینتر اچ پی H P توسط نمایندگی پرینتر سامسونگ می رسد این یونیت

کاملا باز و بادگیر کامل انجام می گیرد و سپس قطعات جدید شامل درام و بلید بر روی آن بسته می شود.

یونیت درام  DRUM UNIT و سرویس اولیه دستگاه پرینتر اچ پی H P

یونیت درام  DRUM UNIT و سرویس اولیه دستگاه پرینتر سامسونگ

تمامی خدمات نمایندگی تعمیر پرینتر سامسونگ در محل دستگاه پرینتر سامسونگ انجام می گردد.

بعد از تماس شما مشتریان گرامی با نمایندگی تعمیر پرینتر سامسونگ کارشناس نمایندگی سامسونگ کمتر از

دو ساعت در محل دفتر شما حاضر می گردد و تمامی اشکالات دستگاه پرینتر اچ پی که شما به کارشناس نمایندگی پرینتر 

سامسونگ اظهار می نمایید رفع نماید.

لیزر یونیت LASER UNIT

لیزر یونیت یکی از حساسترین قسمتهای دستگاه پرینتر سامسونگ می باشد که در هنگام تعمیرات دستگاه پرینتر 

سامسونگ باید به دقت و طبق مراحل زیر سرویس آن انجام گردد:

 1. ابتدا شیشه محافظ لیزر یونیت را از دستگاه پرینتر سامسونگ بیرون بیاورید.
 2. سوکت های متصل به یونیت لیزر و دستگاه پرینتر سامسونگ را جدا کنید.
 3. دو عدد پیچ پایین متصل شده لیزر یونیت به دستگاه پرینتر سامسونگ را باز کنید.
 4. در این مرحله لیزر را بطور کامل بیرون بیاورید و بر روی میز کار خود قرار دهید.
 5. برد اهرمی که بر روی لیزر یونیت نصب شده را کاملا با اسپری و الکل شستشو دهید.
 6. دو پیچ که بر روی لیزر یونیت قرار دارد را باز کنید و کاور محافظ را بیرون بیاورید.
 7. پس از دسترسی به آینه های لیزر یونیت آنها را با دستمال تمیز و الکل تمیز کنید.
 8. کاور لیزر را ببنید و لیزر دستگاه پرینتر سامسونگ را ببندید.
لیزر یونیت LASER UNIT

لیزر یونیت LASER UNIT

تمامی مراحل بالا توسط کارشناسان تعمیرات دستگاه پرینتر سامسونگ انجام می گردد.

فیوزینگ یونیت FUSING UNIT و سرویس اولیه دستگاه پرینتر سامسونگ

قسمتهایی که در سرویس دوره ای دستگاه پرینتر سامسونگ بر روی یونیت فیوزینگ توسط نمایندگی تعمیر پرینتر 

سامسونگ انجام می گیرد به شرح زیر می باشد:

 1. هاترولر یونیت فیوزینگ دستگاه تعمیر پرینتر سامسونگ
 2. پرس یونیت فیوزینگ دستگاه تعمیر پرینتر سامسونگ
 3. لامپ یونیت فیوزینگ دستگاه تعمیر پرینتر سامسونگ
 4. کلینر یونیت فیوزینگ دستگاه تعمیر پرینتر سامسونگ
فیوزینگ یونیت FUSING UNIT و سرویس اولیه دستگاه پرینتر اچ پی H P

فیوزینگ یونیت FUSING UNIT و سرویس اولیه دستگاه پرینتر سامسونگ

یونیت کاغذ کش PAPER FEED و سرویس اولیه دستگاه سامسونگ

یونیت کاغذ کش PAPER FEED شامل کاغذ کش می باشد که در هنگام سرویس دوره ای توسط نمایندگی سامسونگ

باید بیرون آورده گردد و کاملا شسته و دوباره آنرا ببندیم.

حتما کارشناس نمایندگی تعمیر دستگاه پرینتر سامسونگ باید کلاج ها را با اسپری خشک کاملا بشوید.

یونیت کاغذ کش PAPER FEED و سرویس اولیه دستگاه پرینتر اچ پی H P

یونیت کاغذ کش PAPER FEED و سرویس اولیه دستگاه پرینتر سامسونگ

کارتریج تونر    Toner cartridge

یونیت کارتریج تونر    Toner cartridge شامل درام و بلید و فوم و مخزن پودر زائد می باشد که در هنگام سرویس دوره ای

توسط نمایندگی سامسونگ باید بیرون آورده گردد و کاملا تعویض گردد.

حتما کارشناس نمایندگی تعمیر دستگاه پرینتر سامسونگ باید کلاج ها را با اسپری خشک کاملا بشوید.

کارتریج تونر    Toner cartridge

کارتریج تونر    Toner cartridge

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tags: , , , , , , , ,