فروش مواد مصرفی فتوکپی ریکو

5
(3)

کارا تعمیر  توزیع کننده انواع فروش مواد مصرفی فتوکپی ریکو است. برای تفکیک بهتر مواد مصرفی مورد

نیاز خود یا سازمان خود، بهتر است از منوی سایت بخش فروش مواد مصرفی نیاز خود را انتخاب کنید.

پس از باز شده صفحه فروش مواد مصرفی فتوکپی ریکو شما می توانید با تماس با شماره تماسهای درج شده

در این صفحه و با توجه به شعبه نزدیک به محل کار شما مصرفی مورد نظر خود را سفارش دهید.

بعد از سفارش شما ظرف مدت حداکثر یک ساعت سفارش شما خدمت شما ارسال می گردد.

 

   شماره تماس شعبه غرب تهران:                                       02144827584

 

   شماره تماس شعبه شمال تهران:                                     02122904236

فروش مواد مصرفی فتوکپی ریکو شامل یونیت های زیر می باشد:

  1. تونر شارژ انواع دستگاه فتوکپی ریکو رنگی و سیاه سفید
  2. درام انواع دستگاه فتوکپی ریکو رنگی و سیاه سفید
  3. بلید انواع دستگاه فتوکپی ریکو رنگی و سیاه سفید
  4. کارتریج تونر دستگاه فتوکپی ریکو رنگی و سیاه سفید

فروش تونرهای شارژر دستگاه فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید:

فروش تونرهای شارژر دستگاه فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید

فروش تونرهای شارژر دستگاه فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید

درام های انواع فتوکپی ریکو  رنگی و سیاه و سفید:

درام های انواع فتوکپی ریکو  رنگی و سیاه و سفید

درام های انواع فتوکپی ریکو  رنگی و سیاه و سفید

 بلید انواع فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید:

 بلید انواع فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید

بلید انواع فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید

 کارتریج تونر دستگاه فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید:

کارتریج تونر دستگاه فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید

کارتریج تونر دستگاه فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید

 خدمات پس از فروش ریکو

تمامی خدمات پس از فروش ریکو  در محل دستگاه فتوکپی ریکو  و با ضمانت نامه رسمی نمایندگی تعمیر

فتوکپی ریکو  انجام می گیرد.

مشتریان گرامی در صورتیکه تمایل به استفاده از خدمات پس از فروش فتوکپی ریکو داشتند

می توانند سفارش خود را با شماره های تماس ثبت شده یا فرم درخواست کارشناس نمایندگی اصلی شرکت ریکو یا ناشوا یا

آفیشیو انجام دهند.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.