فروش مواد مصرفی فتوکپی زیراکس

5
(4)

کارا تعمیر  توزیع کننده انواع فروش مواد مصرفی فتوکپی زیراکس است. برای تفکیک بهتر مواد مصرفی مورد

نیاز خود یا سازمان خود، بهتر است از منوی سایت بخش فروش مواد مصرفی نیاز خود را انتخاب کنید.

پس از باز شده صفحه فروش مواد مصرفی فتوکپی زیراکس شما می توانید با تماس با شماره تماسهای درج شده

در این صفحه و با توجه به شعبه نزدیک به محل کار شما مصرفی مورد نظر خود را سفارش دهید.

بعد از سفارش شما ظرف مدت حداکثر یک ساعت سفارش شما خدمت شما ارسال می گردد.

همچنین کارا تعمیر نمایندگی خدمات پس از فروش نمایندگی زیراکس در زمینه تعمیرات دستگاه های فتوکپی نیز

می باشد.

 

   شماره تماس شعبه غرب تهران:                                       02144827584

 

   شماره تماس شعبه شمال تهران:                                     02122904236

فروش مواد مصرفی فتوکپی زیراکس شامل یونیت های زیر می باشد:

تمامی تونر ها و کارتریج تونرهای پرینتر زیراکس که کارا تعمیر به عنوان نمایندگی تعمیرات پرینتر زیراکس ارائه

می کند ، باگارانتی و ضمانت کیفیت خدمت شما مشتریان گرامی عرضه می گردد.

  1. تونر شارژ انواع دستگاه فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه سفید
  2. درام انواع دستگاه فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه سفید
  3. بلید انواع دستگاه فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه سفید
  4. کارتریج تونر دستگاه فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه سفید

فروش تونرهای شارژر دستگاه فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه و سفید:

تمامی تونر ها و کارتریج تونرهای پرینتر زیراکس که کارا تعمیر به عنوان نمایندگی تعمیرات پرینتر زیراکس ارائه

می کند ، باگارانتی و ضمانت کیفیت خدمت شما مشتریان گرامی عرضه می گردد.

فروش تونرهای شارژر دستگاه فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه و سفید

فروش تونرهای شارژر دستگاه فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه و سفید

درام های انواع فتوکپی زیراکس  رنگی و سیاه و سفید:

تمامی درام های پرینتر زیراکس که کارا تعمیر به عنوان نمایندگی تعمیرات پرینتر زیراکس ارائه

می کند ، باگارانتی و ضمانت کیفیت خدمت شما مشتریان گرامی عرضه می گردد.

درام های انواع فتوکپی زیراکس  رنگی و سیاه و سفید

درام های انواع فتوکپی زیراکس  رنگی و سیاه و سفید

 بلید انواع فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه و سفید:

تمامی بلید های پرینتر زیراکس که کارا تعمیر به عنوان نمایندگی تعمیرات پرینتر زیراکس ارائه

می کند ، باگارانتی و ضمانت کیفیت خدمت شما مشتریان گرامی عرضه می گردد.

 بلید انواع فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه و سفید

بلید انواع فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه و سفید

 کارتریج تونر دستگاه فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه و سفید:

تمامی تونر ها و کارتریج تونرهای پرینتر زیراکس که کارا تعمیر به عنوان نمایندگی تعمیرات پرینتر زیراکس ارائه

می کند ، باگارانتی و ضمانت کیفیت خدمت شما مشتریان گرامی عرضه می گردد.

 کارتریج تونر دستگاه فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه و سفید

کارتریج تونر دستگاه فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه و سفید

 خدمات پس از فروش زیراکس

تمامی خدمات پس از فروش زیراکس  در محل دستگاه فتوکپی زیراکس و با ضمانت نامه رسمی نمایندگی تعمیر

فتوکپی زیراکس  انجام می گیرد.

مشتریان گرامی در صورتیکه تمایل به استفاده از خدمات پس از فروش فتوکپی زیراکس داشتند

می توانند سفارش خود را با شماره های تماس ثبت شده غرب و یا شمال یا فرم درخواست کارشناس نمایندگی اصلی شرکت زیراکس

انجام دهند.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.