فروش مواد مصرفی فتوکپی کونیکا

5
(3)

کارا تعمیر  توزیع کننده انواع فروش مواد مصرفی فتوکپی کونیکا مینولتا است. برای تفکیک بهتر مواد مصرفی مورد

نیاز خود یا سازمان خود، بهتر است از منوی سایت بخش فروش مواد مصرفی نیاز خود را انتخاب کنید.

پس از باز شده صفحه فروش مواد مصرفی فتوکپی کونیکا مینولتا شما می توانید با تماس با شماره تماسهای درج شده

در این صفحه و با توجه به شعبه نزدیک به محل کار شما مصرفی مورد نظر خود را سفارش دهید.

بعد از سفارش شما ظرف مدت حداکثر یک ساعت سفارش شما خدمت شما ارسال می گردد.

 

   شماره تماس شعبه غرب تهران:                                       02144827584

 

   شماره تماس شعبه شمال تهران:                                     02122904236

فروش مواد مصرفی فتوکپی کونیکا مینولتا شامل یونیت های زیر می باشد:

  1. تونر شارژ انواع دستگاه فتوکپی کونیکا مینولتا رنگی و سیاه سفید
  2. درام انواع دستگاه فتوکپی کونیکا مینولتا رنگی و سیاه سفید
  3. بلید انواع دستگاه فتوکپی کونیکا مینولتا رنگی و سیاه سفید
  4. کارتریج تونر دستگاه پرینتر فتوکپی کونیکا مینولتا رنگی و سیاه سفید

فروش تونرهای شارژر دستگاه فتوکپی کونیکا مینولتا رنگی و سیاه و سفید:

فروش تونرهای شارژر دستگاه فتوکپی کونیکا مینولتا رنگی و سیاه و سفید

فروش تونرهای شارژر دستگاه فتوکپی کونیکا مینولتا رنگی و سیاه و سفید

درام های انواع فتوکپی کونیکا مینولتا رنگی و سیاه و سفید:

درام های انواع فتوکپی کونیکا مینولتا رنگی و سیاه و سفید

درام های انواع فتوکپی کونیکا مینولتا رنگی و سیاه و سفید

 بلید انواع فتوکپی کونیکا مینولتا رنگی و سیاه و سفید:

 بلید انواع فتوکپی کونیکا مینولتا رنگی و سیاه و سفید

بلید انواع فتوکپی کونیکا مینولتا رنگی و سیاه و سفید

 کارتریج تونر دستگاه فتوکپی کونیکا مینولتا رنگی و سیاه و سفید:

 کارتریج تونر دستگاه فتوکپی کونیکا مینولتا رنگی و سیاه و سفید

کارتریج تونر دستگاه فتوکپی کونیکا مینولتا رنگی و سیاه و سفید

 خدمات پس از فروش KONICA MINOLTA

فروش مواد مصرفی فتوکپی کونیکا مینولتا در محل دستگاه فتوکپی کونیکا مینولتا و با ضمانت نامه رسمی نمایندگی تعمیر

فتوکپی کونیکا مینولتا انجام می گیرد.

مشتریان گرامی در صورتیکه تمایل به استفاده از خدمات پس از فروش فتوکپی کونیکا مینولتا داشتند می توانند

سفارش خود را با شماره های تماس ثبت شده یا پر کردن فرم درخواست کارشناس نمایندگی اصلی و انحصاری فتوکپی

کونیکا مینولتا انجام دهند.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.