مواد مصرفی فتوکپی ریکو

مواد مصرفی فتوکپی ریکو

5
(2)

نمایندگی ریکو

مواد مصرفی فتوکپی ریکو توسط کارا تعمیر نمایندگی ریکو و توزیع کننده انواع فروش مواد مصرفی فتوکپی ریکو به صورت مقاله در اختیار شما مشتریان گرامی قرار می گیرد.

آیا به یک تعمیرکار دستگاه فتوکپی ریکو ماهر نیازمندید؟

از طریق پر کردن فرم درخواست کارشناس و یا تماس با شمار های درج شده در ستون بالای سایت می توانید ما را از درخواست سرویس مورد نظرتان مطلع کنید. و کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت. و پس از انجام هماهنگی های لازم جهت تعیین وقت به محل شما می آیند.

شناخت مواد مصرفی دستگاه های فتوکپی ریکو یکی از اصلی ترین آموزش های استفاده از دستگاه های فتوکپی ریکو می باشند. که توسط نمایندگی ریکو برای شما مشتریان گرامی نمایندگی تعمیرات ریکو در این مقاله بطور کامل آموزش داده می شود. برای تفکیک بهتر مواد مصرفی مورد نیاز خود یا سازمان خود، بهتر است. از منوی سایت بخش فروش مواد مصرفی نیاز خود را انتخاب کنید.

پس از باز شده صفحه آموزش  مواد مصرفی فتوکپی ریکو شما می توانید با تماس با شماره تماسهای درج شده. در این صفحه و با توجه به شعبه نزدیک به محل کار شما آموزش مصرفی مورد نظر خود را سفارش دهید. بعد از سفارش شما ظرف مدت حداکثر یک ساعت سفارش شما خدمت شما ارسال می گردد.

آشنایی با مواد مصرفی فتوکپی ریکو توسط نمایندگی ریکو شامل یونیت های زیر می باشد:

مواد مصرفی اصلی در دستگاه فتوکپی ریکو شامل درام ،بلید،تونر،دولوپر می باشد. این مواد مصرفی بوده و در بازه زمانی تعداد برگ تعویض می گردد. برای هر مدل دستگاه فتوکپی ریکو این بازه زمانی متفاوت می باشد. دسگاه های فتوکپی ریکو که توسط نمایندگی ریکو به فروش می رسند اصولا از نظر سرعت کپی برداری و ظرفیت کاغذ کاملا متنوع می باشد.

دستگاه های فتوکپی ریکو بعد از اتمام و از دست دادن خاصیت مواد مصرفی با اعلام خطا بر روی پنل دستگاه فتوکپی ریکو مشتری را در جریان تعویض مواد مصرفی قرار می دهد. که این مواد مصرفی بجز کارتریج تونر توسط کارشناسان و سرویس کاران نمایندگی تعمیرات ریکو انجام می گردد. بعد از تعویض مواد مصرفی اصلی در دستگاه فتوکپی ریکو که توسط نمایندگی تعمیرات ریکو انجام می گردد. به شما مشتری گرامی برگه ضمانت ارائه می گردد.

آشنایی با مواد مصرفی فتوکپی ریکو توسط نمایندگی ریکو شامل یونیت های زیر می باشد:

آشنایی با مواد مصرفی فتوکپی ریکو توسط نمایندگی ریکو شامل یونیت های زیر می باشد:

  1. تونر شارژ انواع دستگاه فتوکپی ریکو رنگی و سیاه سفید
  2. درام انواع دستگاه فتوکپی ریکو رنگی و سیاه سفید
  3. بلید انواع دستگاه فتوکپی ریکو رنگی و سیاه سفید
  4. کارتریج تونر دستگاه فتوکپی ریکو رنگی و سیاه سفید
  5. دولوپر دستگاه فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید

معرفی تونرهای شارژر دستگاه فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی ریکو:

یکی از مهمترین مواد مصرفی که توسط نمایندگی ریکو ارسال می گردد. در دستگاه های فتوکپی ریکو کارتریج تونر می باشد. در بعضی از مواقع مشتری کارتریج تونر دستگاه فتوکپی ریکو خود را بجای تعویض کردن کارتریج تونر شارژ می کند.

این کار برای دستگاه های فتوکپی ریکو کار ایده آلی نیس و از طرف نمایندگی ریکو توصیه نمی گردد. ولی اگر تونر شارژ درجه یک و خوب استفاده گردد می تواند قابل استفاده باشد. نمایندگی ریکو این توصیه را به شما مشتریان گرامی دستگاه های فتوکپی ریکو می کند. که اگر تونر شارژ غیر استاندارد در دستگاه فتوکپی ریکو خود بریزید قطعا دولوپر شما از بین خواهد رفت. و مجبور می گردید دولوپر و کارتریج تونر را همزمان تعویض کنید. و هزینه دستگاه فتوکپی ریکو شما چند برابر گردد.

معرفی تونرهای شارژر دستگاه فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی ریکو:

معرفی تونرهای شارژر دستگاه فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی ریکو:

معرفی درام های انواع فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی ریکو:

یکی از مهمترین مواد مصرفی که توسط نمایندگی ریکو ارسال می گردد ، در دستگاه های فتوکپی ریکو درام می باشد. در بعضی از مواقع مشتری درام دستگاه فتوکپی ریکو خود را بجای تعویض کردن تعمیر می کند. این کار برای دستگاه های فتوکپی ریکو کار ایده آلی نیس و از طرف نمایندگی ریکو توصیه نمی گردد. ولی اگر با تعمیر کردن درام مشکل دستگاه فتوکپی ریکو حل شد بسیار عالی می باشد. نمایندگی ریکو این توصیه را به شما مشتریان گرامی دستگاه های فتوکپی ریکو می کند که اگر درام غیر اسناتدارد برای دستگاه فتوکپی ریکو خود تعویض کنید. قطعا ایراد دستگاه فتوکپی ریکو شما بیشتر خواهد شد.

معرفی درام های انواع فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی ریکو:

معرفی درام های انواع فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی ریکو:

معرفی بلید انواع فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی ریکو:

یکی از مهمترین مواد مصرفی که توسط نمایندگی ریکو ارسال می گردد. در دستگاه های فتوکپی ریکو بلید می باشد. در بعضی از مواقع مشتری بلید دستگاه فتوکپی ریکو خود را بجای تعویض کردن تعمیر می کند.

این کار برای دستگاه های فتوکپی ریکو کار ایده آلی نیس و از طرف نمایندگی ریکو توصیه نمی گردد. ولی اگر با تعمیر کردن بلید مشکل دستگاه فتوکپی ریکو حل شد بسیار عالی می باشد. نمایندگی ریکو این توصیه را به شما مشتریان گرامی دستگاه های فتوکپی ریکو می کند. که اگر بلید غیر اسناتدارد برای دستگاه فتوکپی ریکو خود تعویض کنید. قطعا ایراد دستگاه فتوکپی ریکو شما بیشتر خواهد شد.

معرفی بلید انواع فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی ریکو:

معرفی بلید انواع فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی ریکو:

معرفی کارتریج تونر دستگاه فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی ریکو:

یکی از مهمترین مواد مصرفی که توسط نمایندگی ریکو ارسال می گردد. در دستگاه های فتوکپی ریکو کارتریج تونر می باشد. بعد از اتمام تونر که آلارم آن بر روی پنل دستگاه فتوکپی ریکو به نمایش داده می شود. شما مشتری گرامی با درخواست کارتریج تونر از نمایندگی ریکو در تهران دستگاه فتوکپی ریکو شما دوباره برای شروع مجدد آماده می گردد. در بعضی از مواقع مشتری کارتریج تونر دستگاه فتوکپی ریکو خود را بجای تعویض کردن کارتریج تونر شارژ می کند.

این کار برای دستگاه های فتوکپی ریکو کار ایده آلی نیس و از طرف نمایندگی ریکو در تهران توصیه نمی گردد. ولی اگر تونر شارژ درجه یک و خوب استفاده گردد می تواند قابل استفاده باشد. نمایندگی ریکو در تهران این توصیه را به شما مشتریان گرامی دستگاه های فتوکپی ریکو می کند. که اگر تونر شارژ غیر استاندارد در دستگاه فتوکپی ریکو خود بریزید قطعا دولوپر شما از بین خواهد رفت و مجبور می گردید. دولوپر و کارتریج تونر را همزمان تعویض کنید. و هزینه دستگاه فتوکپی ریکو شما چند برابر گردد.

 

معرفی کارتریج تونر دستگاه فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی ریکو:

معرفی کارتریج تونر دستگاه فتوکپی ریکو رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی ریکو:

 خدمات پس از فروش ریکو و آشنایی با مواد مصرفی فتوکپی ریکو

تمامی خدمات پس از فروش ریکو  در محل دستگاه فتوکپی ریکو  و با ضمانت نامه رسمی نمایندگی تعمیر فتوکپی ریکو  انجام می گیرد. مشتریان گرامی در صورتیکه تمایل به استفاده از خدمات پس از فروش فتوکپی ریکو داشتند می توانند سفارش خود را با شماره های تماس ثبت شده یا فرم درخواست کارشناس نمایندگی اصلی شرکت ریکو یا ناشوا یا آفیشیو انجام دهند.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tags: , , , , , , ,