مواد مصرفی فتوکپی زیراکس

مواد مصرفی فتوکپی زیراکس

5
(3)

نمایندگی زیراکس

مواد مصرفی فتوکپی زیراکس توسط کارا تعمیر نمایندگی زیراکس و توزیع کننده انواع فروش مواد مصرفی فتوکپی زیراکس خدمت شما ارائه می گردد.

آیا به یک تعمیرکار دستگاه فتوکپی زیراکس ماهر نیازمندید؟

از طریق پر کردن فرم درخواست کارشناس و یا تماس با شمار های درج شده در ستون بالای سایت می توانید. ما را از درخواست سرویس مورد نظرتان مطلع کنید. و کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت. و پس از انجام هماهنگی های لازم جهت تعیین وقت به محل شما می آیند.

شناخت مواد مصرفی دستگاه های فتوکپی یکی از اصلی ترین آموزش های استفاده از دستگاه های فتوکپی زیراکس می باشند. که توسط نمایندگی زیراکس برای شما مشتریان گرامی نمایندگی تعمیرات زیراکس در این مقاله بطور کامل آموزش داده می شود. برای تفکیک بهتر مواد مصرفی مورد نیاز خود یا سازمان خود بهتر است. از منوی سایت بخش فروش مواد مصرفی نیاز خود را انتخاب کنید. پس از باز شده صفحه آموزش  مواد مصرفی فتوکپی زیراکس شما می توانید. با تماس با شماره تماسهای درج شده در این صفحه و با توجه به شعبه نزدیک به محل کار شما آموزش مصرفی مورد نظر خود را سفارش دهید. بعد از سفارش شما ظرف مدت حداکثر یک ساعت سفارش شما خدمت شما ارسال می گردد.

مواد مصرفی فتوکپی زیراکس شامل یونیت های زیر می باشد:

مواد مصرفی اصلی در دستگاه فتوکپی زیراکس شامل درام ،بلید،تونر،دولوپر می باشد. این مواد مصرفی بوده و در بازه زمانی تعداد برگ تعویض می گردد. برای هر مدل دستگاه فتوکپی زیراکس این بازه زمانی متفاوت می باشد. دسگاه های فتوکپی شارپ که توسط نمایندگی زیراکس در تهران به فروش می رسند اصولا از نظر سرعت کپی برداری و ظرفیت کاغذ کاملا متنوع می باشد.

دستگاه های فتوکپی زیراکس بعد از اتمام و از دست دادن خاصیت مواد مصرفی با اعلام خطا بر روی پنل دستگاه فتوکپی زیراکس مشتری را در جریان تعویض مواد مصرفی قرار می دهد. که این مواد مصرفی بجز کارتریج تونر توسط کارشناسان و سرویس کاران نمایندگی تعمیرات زیراکس انجام می گردد. بعد از تعویض مواد مصرفی اصلی در دستگاه فتوکپی زیراکس که توسط نمایندگی تعمیرات زیراکس انجام می گردد به شما گرامی برگه ضمانت ارائه می گردد.

آشنایی با مواد مصرفی فتوکپی شارپ

آشنایی با مواد مصرفی فتوکپی زیراکس

  1. تونر شارژ انواع دستگاه فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه سفید
  2. درام انواع دستگاه فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه سفید
  3. بلید انواع دستگاه فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه سفید
  4. کارتریج تونر دستگاه فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه سفید
  5. دولوپر دستگاه فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه و سفید

مواد مصرفی فتوکپی زیراکس و معرفی تونرهای شارژر دستگاه فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه و سفید 

یکی از مهمترین مواد مصرفی که توسط نمایندگی زیراکس ارسال می گردد. در دستگاه های فتوکپی زیراکس کارتریج تونر می باشد. در بعضی از مواقع مشتری کارتریج تونر دستگاه فتوکپی زیراکس خود را بجای تعویض کردن کارتریج تونر شارژ می کند.

این کار برای دستگاه های فتوکپی زیراکس کار ایده آلی نیس و از طرف نمایندگی زیراکس توصیه نمی گردد. ولی اگر تونر شارژ درجه یک و خوب استفاده گردد می تواند قابل استفاده باشد. نمایندگی زیراکس این توصیه را به شما مشتریان گرامی دستگاه های فتوکپی زیراکس می کند. که اگر تونر شارژ غیر استاندارد در دستگاه فتوکپی زیراکس خود بریزید قطعا دولوپر شما از بین خواهد رفت و مجبور می گردید. دولوپر و کارتریج تونر را همزمان تعویض کنید و هزینه دستگاه فتوکپی زیراکس شما چند برابر گردد.

فروش تونرهای شارژر دستگاه فتوکپی شارپ رنگی و سیاه و سفید

فروش تونرهای شارژر دستگاه فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه و سفید

مواد مصرفی فتوکپی زیراکس و معرفی تونرهای شارژر فتوکپی رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی زیراکس:

یکی از مهمترین مواد مصرفی که توسط نمایندگی زیراکس ارسال می گردد. در دستگاه های فتوکپی زیراکس کارتریج تونر می باشد. در بعضی از مواقع مشتری کارتریج تونر دستگاه فتوکپی زیراکس خود را بجای تعویض کردن کارتریج تونر شارژ می کند.

این کار برای دستگاه های فتوکپی زیراکس کار ایده آلی نیس و از طرف نمایندگی زیراکس توصیه نمی گردد. ولی اگر تونر شارژ درجه یک و خوب استفاده گردد می تواند قابل استفاده باشد. نمایندگی زیراکس این توصیه را به شما مشتریان گرامی دستگاه های فتوکپی زیراکس می کند. که اگر تونر شارژ غیر استاندارد در دستگاه فتوکپی زیراکس خود بریزید قطعا دولوپر شما از بین خواهد رفت و مجبور می گردید. دولوپر و کارتریج تونر را همزمان تعویض کنید. و هزینه دستگاه فتوکپی زیراکس شما چند برابر گردد.

"آشنایی

مواد مصرفی فتوکپی زیراکس و معرفی درام های انواع فتوکپی رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی زیراکس:

یکی از مهمترین مواد مصرفی که توسط نمایندگی زیراکس ارسال می گردد. در دستگاه های فتوکپی زیراکس درام می باشد. در بعضی از مواقع مشتری درام دستگاه فتوکپی زیراکس خود را بجای تعویض کردن تعمیر می کند.

این کار برای دستگاه های فتوکپی زیراکس کار ایده آلی نیس و از طرف نمایندگی زیراکس توصیه نمی گردد. ولی اگر با تعمیر کردن درام مشکل دستگاه فتوکپی زیراکس حل شد بسیار عالی می باشد. نمایندگی زیراکس این توصیه را به شما مشتریان گرامی دستگاه های فتوکپی زیراکس می کند. که اگر درام غیر اسناتدارد برای دستگاه فتوکپی زیراکس خود تعویض کنید. قطعا ایراد دستگاه فتوکپی زیراکس شما بیشتر خواهد شد.

"آشنایی

مواد مصرفی فتوکپی زیراکس و معرفی بلید انواع فتوکپی رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی زیراکس:

یکی از مهمترین مواد مصرفی که توسط نمایندگی زیراکس ارسال می گردد. در دستگاه های فتوکپی زیراکس بلید می باشد. در بعضی از مواقع مشتری بلید دستگاه فتوکپی زیراکس خود را بجای تعویض کردن تعمیر می کند.

این کار برای دستگاه های فتوکپی شارپ کار ایده آلی نیس و از طرف نمایندگی زیراکس توصیه نمی گردد. ولی اگر با تعمیر کردن بلید مشکل دستگاه فتوکپی زیراکس حل شد بسیار عالی می باشد. نمایندگی زیراکس این توصیه را به شما مشتریان گرامی دستگاه های فتوکپی زیراکس می کند. که اگر بلید غیر اسناتدارد برای دستگاه فتوکپی زیراکس خود تعویض کنید قطعا ایراد دستگاه فتوکپی زیراکس شما بیشتر خواهد شد. نمایندگی زیراکس برای تشخیص اینکه بلید زمان تعویضش رسیده یا خیر توضیه می کند. که اگر درام توسط بلید پاک نشد حتما آنرا تعویض کنید. اگر دیر اقدام به اینکاه کنید حتما درام شما به مشکل خورده و باید آنرا نیز تعویض کرد.

"آشنایی

مواد مصرفی فتوکپی زیراکس و معرفی کارتریج تونر  فتوکپی رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی زیراکس:

یکی از مهمترین مواد مصرفی که توسط نمایندگی زیراکس ارسال می گردد. در دستگاه های فتوکپی زیراکس کارتریج تونر می باشد. در بعضی از مواقع مشتری کارتریج تونر دستگاه فتوکپی زیراکس خود را بجای تعویض کردن کارتریج تونر شارژ می کند.

این کار برای دستگاه های فتوکپی زیراکس کار ایده آلی نیس و از طرف نمایندگی زیراکس در تهران توصیه نمی گردد. ولی اگر تونر شارژ درجه یک و خوب استفاده گردد می تواند قابل استفاده باشد. نمایندگی زیراکس در تهران این توصیه را به شما مشتریان گرامی دستگاه های فتوکپی زیراکس می کند. که اگر تونر شارژ غیر استاندارد در دستگاه فتوکپی زیراکس خود بریزید قطعا دولوپر شما از بین خواهد رفت و مجبور می گردید. دولوپر و کارتریج تونر را همزمان تعویض کنید و هزینه دستگاه فتوکپی زیراکس شما چند برابر گردد.

مواد مصرفی فتوکپی زیراکس و معرفی کارتریج تونر دستگاه فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی زیراکس:

مواد مصرفی فتوکپی زیراکس و معرفی کارتریج تونر دستگاه فتوکپی زیراکس رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی زیراکس:

مواد مصرفی فتوکپی زیراکس و خدمات پس از فروش زیراکس 

شرکت زیراکس «Xerox» شرکتی آمریکایی است که در سال 1960 فعالیت خود را با نام هالوید در زمینه تولید تجهیزات مورد نیاز برای عکاسی آغاز کرد. این شرکت توسط توسط جوزف سی ویلسون تأسیس شده و در حال حاضر طیف وسیعی از پرینترهای رنگی و سیاه و سفید، سیستم‌های چند منظوره، دستگاه‌های کپی عکس، چاپ دیجیتال را تولید و به فروش می‌رساند. بنابراین از جمله محصولات این شرکت می توان به دستگاه های کپی، اسکنر، دورنگار، پروژکتور و دستگاه نمایش اشاره کرد. گروه شرکت ‌های زیراکس ایران(با نام سابق رنک زیراکس ایران) هم اکنون در ایران فعال است.

گروه شرکت‌های زیراکس (بالراکس) شامل ۴ شرکت به نام‌های نماداندیش آرین٬آماداندیش آرین٬ناشوا تکثیر آرین و شرکت برگ آرین در ایران در زمینه چاپ و ماشین‌های اداری و کاغذ فعالیت می‌کنند. و همچنین شرکت زیراکس خدمات پشتیبانی خود را از طریق نمایندگي زیراكس در سراسر جهان ارائه می دهد. تمامی خدمات پس از فروش زیراکس  در محل دستگاه فتوکپی زیراکس و با ضمانت نامه رسمی نمایندگی تعمیر فتوکپی زیراکس  انجام می گیرد. مشتریان گرامی در صورتیکه تمایل به استفاده از خدمات پس از فروش فتوکپی زیراکس داشتند.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tags: , , , , ,