نمایندگی کنون

5
(4)

نمایندگی کنون

مواد مصرفی فتوکپی کانن توسط کارا تعمیر نمایندگی کنون و توزیع کننده. انواع فروش مواد مصرفی فتوکپی کنون به صورت مقاله در اختیار شما مشتریان گرامی قرار می گیرد.

آیا به یک تعمیرکار دستگاه فتوکپی کنون ماهر نیازمندید؟

از طریق پر کردن فرم درخواست کارشناس و یا تماس با شمار های درج شده در ستون بالای سایت می توانید. ما را از درخواست سرویس مورد نظرتان مطلع کنید. و کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت. و پس از انجام هماهنگی های لازم جهت تعیین وقت به محل شما می آیند.

شناخت مواد مصرفی دستگاه های فتوکپی کانن یکی از اصلی ترین آموزش های استفاده از دستگاه های فتوکپی کانن می باشند. که توسط نمایندگی کانن برای شما مشتریان گرامی نمایندگی تعمیرات کانن در این مقاله بطور کامل آموزش داده می شود.

برای تفکیک بهتر مواد مصرفی مورد نیاز خود یا سازمان خود، بهتر است. از منوی سایت بخش فروش مواد مصرفی نیاز خود را انتخاب کنید.

پس از باز شده صفحه آموزش  مواد مصرفی فتوکپی کانن شما می توانید. با تماس با شماره تماسهای درج شده در این صفحه و با توجه به شعبه نزدیک به محل کار شما آموزش مصرفی مورد نظر خود را سفارش دهید.

آشنایی با مواد مصرفی فتوکپی کانن شامل یونیت های زیر می باشد:

مواد مصرفی اصلی در دستگاه فتوکپی کنون شامل درام ،بلید،تونر،دولوپر می باشد. این مواد مصرفی بوده و در بازه زمانی تعداد برگ تعویض می گردد. برای هر مدل دستگاه فتوکپی کنون این بازه زمانی متفاوت می باشد.

دسگاه های فتوکپی کنون که توسط نمایندگی کنون به فروش می رسند. اصولا از نظر سرعت کپی برداری و ظرفیت کاغذ کاملا متنوع می باشد.

دستگاه های فتوکپی کنون بعد از اتمام و از دست دادن خاصیت مواد مصرفی با اعلام خطا بر روی پنل دستگاه فتوکپی کنون مشتری را در جریان تعویض مواد مصرفی قرار می دهد.

که این مواد مصرفی بجز کارتریج تونر توسط کارشناسان و سرویس کاران نمایندگی تعمیرات کنون انجام می گردد.

بعد از تعویض مواد مصرفی اصلی در دستگاه فتوکپی کنون که توسط نمایندگی تعمیرات کانن انجام می گردد. به شما مشتری گرامی برگه ضمانت ارائه می گردد.

آشنایی با مواد مصرفی فتوکپی کانن شامل یونیت های زیر می باشد:

آشنایی با مواد مصرفی فتوکپی کانن شامل یونیت های زیر می باشد:

  1. تونر شارژ انواع دستگاه فتوکپی کنون رنگی و سیاه سفید
  2. درام انواع دستگاه فتوکپی کنون رنگی و سیاه سفید
  3. بلید انواع دستگاه فتوکپی کنون رنگی و سیاه سفید
  4. کارتریج تونر دستگاه فتوکپی کنون رنگی و سیاه سفید
  5. دولوپر دستگاه فتوکپی شارپ کنون و سیاه و سفید

معرفی تونرهای شارژر دستگاه فتوکپی کنون رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی کنون:

یکی از مهمترین مواد مصرفی که توسط نمایندگی کنون ارسال می گردد. در دستگاه های فتوکپی کنون کارتریج تونر می باشد.

بعد از اتمام تونر که آلارم آن بر روی پنل دستگاه فتوکپی کنون به نمایش داده می شود. شما مشتری گرامی با درخواست کارتریج تونر از نمایندگی کنون دستگاه فتوکپی کنون شما دوباره برای شروع مجدد آماده می گردد.

در بعضی از مواقع مشتری کارتریج تونر دستگاه فتوکپی کنون خود را بجای تعویض کردن کارتریج تونر شارژ می کند.

این کار برای دستگاه های فتوکپی کنون کار ایده آلی نیس و از طرف نمایندگی کنون توصیه نمی گردد. ولی اگر تونر شارژ درجه یک و خوب استفاده گردد می تواند قابل استفاده باشد.

نمایندگی کنون این توصیه را به شما مشتریان گرامی دستگاه های فتوکپی کنون می کند. که اگر تونر شارژ غیر استاندارد در دستگاه فتوکپی کنون خود بریزید قطعا دولوپر شما از بین خواهد رفت. و مجبور می گردید دولوپر و کارتریج تونر را همزمان تعویض کنید. و هزینه دستگاه فتوکپی کنون شما چند برابر گردد.

معرفی تونرهای شارژر دستگاه فتوکپی کنون رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی کنون:

معرفی تونرهای شارژر دستگاه فتوکپی کنون رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی کنون:

معرفی درام های انواع فتوکپی کنون  رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی کنون:

یکی از مهمترین مواد مصرفی که توسط نمایندگی کنون ارسال می گردد ، در دستگاه های فتوکپی کنون درام می باشد.

بعد از اتمام درام که آلارم آن بر روی پنل دستگاه فتوکپی کنون به نمایش داده می شود. شما مشتری گرامی با درخواست درام  از نمایندگی کنون دستگاه فتوکپی کنون شما دوباره برای شروع مجدد آماده می گردد.

در بعضی از مواقع مشتری درام دستگاه فتوکپی کنون خود را بجای تعویض کردن تعمیر می کند.

این کار برای دستگاه های فتوکپی شارپ کار ایده آلی نیس و از طرف نمایندگی کنون توصیه نمی گردد. ولی اگر با تعمیر کردن درام مشکل دستگاه فتوکپی کنون حل شد بسیار عالی می باشد.

نمایندگی کنون این توصیه را به شما مشتریان گرامی دستگاه های فتوکپی کنون می کند. که اگر درام غیر اسناتدارد برای دستگاه فتوکپی کنون خود تعویض کنید. قطعا ایراد دستگاه فتوکپی کنون شما بیشتر خواهد شد.

درام های انواع فتوکپی شارپ  رنگی و سیاه و سفید

درام های انواع فتوکپی کنون رنگی و سیاه و سفید

 معرفی بلید انواع فتوکپی کنون رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی کنون:

یکی از مهمترین مواد مصرفی که توسط نمایندگی کنون ارسال می گردد. در دستگاه های فتوکپی کنون بلید می باشد.

بعد از اتمام بلید که آلارم آن بر روی پنل دستگاه فتوکپی کنون به نمایش داده می شود. شما مشتری گرامی با درخواست درام  از نمایندگی کنون دستگاه فتوکپی شارپ شما دوباره برای شروع مجدد آماده می گردد.

در بعضی از مواقع مشتری بلید دستگاه فتوکپی کنون خود را بجای تعویض کردن تعمیر می کند.

این کار برای دستگاه های فتوکپی کنون کار ایده آلی نیس و از طرف نمایندگی کنون توصیه نمی گردد. ولی اگر با تعمیر کردن بلید مشکل دستگاه فتوکپی کنون حل شد بسیار عالی می باشد.

نمایندگی کانن این توصیه را به شما مشتریان گرامی دستگاه های فتوکپی کانن می کند. که اگر بلید غیر اسناتدارد برای دستگاه فتوکپی شارپ خود تعویض کنید. قطعا ایراد دستگاه فتوکپی کنون شما بیشتر خواهد شد.

نمایندگی کنون برای تشخیص اینکه بلید زمان تعویضش رسیده یا خیر توضیه می کند. که اگر درام توسط بلید پاک نشد حتما آنرا تعویض کنید.

اگر دیر اقدام به اینکاه کنید حتما درام شما به مشکل خورده و باید آنرا نیز تعویض کرد.

 بلید انواع فتوکپی شارپ رنگی و سیاه و سفید

بلید انواع فتوکپی کنون رنگی و سیاه و سفید

 معرفی کارتریج تونر دستگاه فتوکپی کنون رنگی و سیاه و سفید توسط نمایندگی کنون:

یکی از مهمترین مواد مصرفی که توسط نمایندگی کنون ارسال می گردد. در دستگاه های فتوکپی کنون کارتریج تونر می باشد.

بعد از اتمام تونر که آلارم آن بر روی پنل دستگاه فتوکپی کانن به نمایش داده می شود. شما مشتری گرامی با درخواست کارتریج تونر از نمایندگی کانن دستگاه فتوکپی کنون شما دوباره برای شروع مجدد آماده می گردد.

در بعضی از مواقع مشتری کارتریج تونر دستگاه فتوکپی کنون خود را بجای تعویض کردن کارتریج تونر شارژ می کند.

این کار برای دستگاه های فتوکپی کنون کار ایده آلی نیس و از طرف نمایندگی کنون توصیه نمی گردد. ولی اگر تونر شارژ درجه یک و خوب استفاده گردد می تواند قابل استفاده باشد.

نمایندگی کنون این توصیه را به شما مشتریان گرامی دستگاه های فتوکپی کنون می کند. که اگر تونر شارژ غیر استاندارد در دستگاه فتوکپی کنون خود بریزید قطعا دولوپر شما از بین خواهد رفت. و مجبور می گردید دولوپر و کارتریج تونر را همزمان تعویض کنید و هزینه دستگاه فتوکپی کنون شما چند برابر گردد.

آشنایی با مواد مصرفی فتوکپی کانن و خدمات پس از فروش کنون

تمامی خدمات پس از فروش کنون  در محل دستگاه فتوکپی کنون و با ضمانت نامه رسمی نمایندگی تعمیر فتوکپی انجام می گیرد.

مشتریان گرامی در صورتیکه تمایل به استفاده از خدمات پس از فروش فتوکپی کنون داشتند می توانند سفارش خود را با شماره های تماس ثبت شده غرب و یا شمال یا فرم درخواست کارشناس  اصلی شرکت انجام دهند.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tags: , ,