وظیفه یونیت فیوزینگ فتوکپی شارپ

وظیفه یونیت فیوزینگ فتوکپی

5
(5)

نمایندگی تعمیر دستگاه شارپ

وظیفه یونیت فیوزینگ فتوکپی را در این مقاله توسط نمایندگی شارپ بطور کامل برای مشتریان گرامی نمایندگی تعمیر دستگاه شارپ تشریح می کنیم.

آیا به یک تعمیرکار دستگاه فتوکپی شارپ ماهر نیازمندید؟

از طریق پر کردن فرم درخواست کارشناس و یا تماس با شمار های درج شده در ستون بالای سایت می توانید. ما را از درخواست سرویس مورد نظرتان مطلع کنید. و کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت. و پس از انجام هماهنگی های لازم جهت تعیین وقت به محل شما می آیند.

یکی از یونیت های اصلی در دستگاه فتوکپی شارپ یونیت فیوزینگ می باشد. که وظیفه پختن تونر بر روی کاغذ را دارد. یونیت فیوزینگ به واسطه لامپ هایی که درون آن قرار دارند. درجه حرارت را بالا برده تا تونر بتواند. به کاغذ بچسبد تا سند چاپ شده با کیفیت عالی و پخته شده بر روی کاغذ بیرون بیاید. تعداد لامپهایی که در یونیت فیوزینگ وجود دارد. بستگی به سرعت دستگاه فتوکپی شارپ تعدادش متفاوت می باشد. نمایندگی تعمیر دستگاه شارپ در این قسمت قصد دارد. برای آموزش به شما مشتریان گرامی نمایندگی شارپ تمامی قسمتهای یونیت فیوزینگ دستگاه فتوکپی شارپ را همراه با وظایف تمامی قسمتها تشریح و توضیح دهد.

قسمتهای مختلف یونیت فیوزینگ و وظیفه یونیت فیوزینگ فتوکپی شارپ

قسمتهای مختلف یونیت فیوزینگ دستگاه فتوکپی شارپ را بطور کامل توسط نمایندگی تعمیر دستگاه شارپ در زیر بطور کامل همراه با وظایف آنها تشریح می دهیم:

 1. هاترولر دستگاه فتوکپی شارپ
 2. پرس دستگاه فتوکپی شارپ
 3. ترمیستور دستگاه فتوکپی شارپ
 4. ترمیچر فیوز دستگاه فتوکپی شارپ
قسمتهای مختلف یونیت فیوزینگ و وظیفه یونیت فیوزینگ فتوکپی شارپ

قسمتهای مختلف یونیت فیوزینگ و وظیفه یونیت فیوزینگ فتوکپی شارپ

تشریح هاترولر دستگاه فتوکپی شارپ توسط نمایندگی تعمیر دستگاه شارپ

هاترولر یکی از قسمتهای اصلی یونیت فیوزینگ دستگاه فتوکپی شارپ است. که توسط نمایندگی تعمیر دستگاه شارپ در این قسمت یرای شما مشتریان گرامی نمایندگی شارپ در تهران همراه با وظیفه آن تشریح داده می گردد. هاترولر از جنس تفلونی می باشد که به صورت استوانه ای ساخته می شود. که لامپ در این قسمت قرار می گیرد.

اندازه هاترولر در دستگاه های فتوکپی شارپ با توجه به سرعت آنها و اندازه دستگاه فتوکپی شارپ متفاوت می باشد. عمر مفید هاترولر نیز بستگی به سرعت دستگاه فتوکپی شارپ تعیین می گردد. مثلا دستگاه های رومیزی و سرعت پایین عمر مفید این قطعه 70 هزار برگ و در دستگاه های فتوکپی شارپ سرعت بالا عمر مفید آن 170 هزار برگ می باشد.

تشریح هاترولر دستگاه فتوکپی شارپ توسط نمایندگی تعمیر دستگاه شارپ

تشریح هاترولر دستگاه فتوکپی شارپ توسط نمایندگی تعمیر دستگاه شارپ

ایرادهای که از هاترولر ممکن بر روی سند به وجود بیاید عبارتند از :

 1. تکرار سند چاپ قبلی بر روی چاپ جدید سند
 2. چسبیدن سند چاپ شده به دور هاترولر دستگاه فتوکپی شارپ
تشریح پرس دستگاه فتوکپی شارپ و وظیفه یونیت فیوزینگ فتوکپی شارپتوسط نمایندگی تعمیر دستگاه شارپ

پرس یکی از قسمتهای اصلی یونیت فیوزینگ دستگاه فتوکپی شارپ است. که توسط نمایندگی تعمیر دستگاه شارپ در این قسمت یرای شما مشتریان گرامی نمایندگی شارپ در تهران همراه با وظیفه آن تشریح داده می گردد. پرس از جنس پشم شیشه فشرده می باشد. که به صورت استوانه ای ساخته می شود. اندازه پرس در دستگاه های فتوکپی شارپ با توجه به سرعت آنها و اندازه دستگاه فتوکپی شارپ متفاوت می باشد. عمر مفید هاترولر نیز بستگی به سرعت دستگاه فتوکپی شارپ تعیین می گردد. مثلا دستگاه های رومیزی و سرعت پایین عمر مفید این قطعه 70 هزار برگ و در دستگاه های فتوکپی شارپ سرعت بالا عمر مفید آن 170 هزار برگ می باشد.

تشریح پرس دستگاه فتوکپی شارپ توسط نمایندگی تعمیر دستگاه شارپ

تشریح پرس دستگاه فتوکپی شارپ توسط نمایندگی تعمیر دستگاه شارپ

ایرادهای که از پرس ممکن بر روی سند به وجود بیاید عبارتند از :

 1. تکرار سند چاپ قبلی بر روی چاپ جدید سند
 2. چسبیدن سند چاپ شده به دور پرس دستگاه فتوکپی شارپ
تشریح ترمیستور دستگاه فتوکپی شارپ و وظیفه یونیت فیوزینگ فتوکپی شارپ توسط نمایندگی تعمیر دستگاه شارپ

ترمیستور یکی از قسمتهای اصلی یونیت فیوزینگ دستگاه فتوکپی شارپ است. که توسط نمایندگی تعمیر دستگاه  شارپ در این قسمت یرای شما مشتریان گرامی نمایندگی شارپ در تهران همراه با وظیفه آن تشریح داده می گردد. ترمیستور از جنس پلاستیک نسوز  می باشد. که به صورت ورقه ای ساخته می شود که بر روی هاترولر می چسبد. و وظیفه اش تعیین در جه حرارت لامپ است. که به مین برد اصلی در هر لحظه اعلام کند. اگر ترمیستور درجه حرارت را بطور دقیق اعلام نکند. ممکن است لامپ به خاطر درجه حرارت بالا ترکیده شود. و به دستگاه فتوکپی شارپ آسیب های زیادی برساند.

تشریح ترمیستور دستگاه فتوکپی شارپ توسط نمایندگی تعمیر دستگاه شارپ

تشریح ترمیستور دستگاه فتوکپی شارپ توسط نمایندگی تعمیر دستگاه شارپ

ایرادهای که ممکن است ترمیستور بر روی دستگاه فتوکپی شارپ داشته باشد:

 1. کد H 4  بر روی دستگاه فتوکپی شارپ ظاهر می گردد.
 2. لامپ هاترولر دستگاه فتوکپی شارپ روشن نمی گردد.
تشریح ترمیچر فیوز دستگاه فتوکپی شارپ و وظیفه یونیت فیوزینگ فتوکپی شارپ توسط نمایندگی تعمیر دستگاه شارپ

ترمیچر فیوز یکی از قسمتهای اصلی یونیت فیوزینگ دستگاه فتوکپی شارپ است. که توسط نمایندگی تعمیر دستگاه  شارپ در این قسمت یرای شما مشتریان گرامی نمایندگی شارپ در تهران همراه با وظیفه آن تشریح داده می گردد. ترمیچر فیوز از جنس آلومینوم  می باشد. که به صورت ورقه ای ساخته می شود که بر روی هاترولر می چسبد. و وظیفه اش تعیین در جه حرارت لامپ است. که به مین برد اصلی در هر لحظه اعلام کند.

اگر ترمیچر فیوز درجه حرارت را بطور دقیق اعلام نکند ممکن است. لامپ به خاطر درجه حرارت بالا ترکیده شود. و به دستگاه فتوکپی شارپ آسیب های زیادی برساند. ترمیچر فیوز درجه حرارتی که ترمیستور از لامپ هاترولر دستگاه فتوکپی شارپ به مین برد اعلام شده را می گیرد. و به محض پایین آمدن درجه حرارت لامپ دستگاه فتوکپی شارپ دوباره در جه حرارت را بالا برده. تا دستگاه فتوکپی شارپ آماده کپی برداری بعدی گردد.

تشریح ترمیچر فیوز دستگاه فتوکپی شارپ توسط نمایندگی تعمیر دستگاه شارپ

تشریح ترمیچر فیوز دستگاه فتوکپی شارپ توسط نمایندگی تعمیر دستگاه شارپ

ایرادهای که ممکن است ترمیچر فیوز بر روی دستگاه فتوکپی شارپ داشته باشد:

 1. کد H 2  بر روی دستگاه فتوکپی شارپ ظاهر می گردد.
 2. لامپ هاترولر دستگاه فتوکپی شارپ روشن نمی گردد.

خدمات نمایندگی تعمیر دستگاه شارپ

نمایندگی شارپ در تهران به شما مشتریان گرامی نمایندگی تعمیر دستگاه شارپ توصیه می کند. در صورت هرگونه ایراد در یونیت فیوزینگ دستگاه فتوکپی شارپ خود حتما با نمایندگی شارپ تماس گرفته. و درخواست تعمیرکار دستگاه فتوکپی شارپ کنید تا کارشناس نمایندگی شارپ در محل دستگاه فتوکپی شارپ شما حاضر گردیده. تا ایراد دستگاه فتوکپی شارپ را با گارانتی نمایندگی تعمیر دستگاه شارپ انجام دهد.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tags: , , , ,