کد خطا یونیت اسکن

5
(4)

نمایندگی شارپ

کد خطا یونیت اسکن را نمایندگی شارپ در این مقاله بطور کامل همراه با تشریح قطعات و کد خطا برای مشتریان گرامی تشریح می کند.

آیا به یک تعمیرکار دستگاه فتوکپی شارپ ماهر نیازمندید؟

از طریق پر کردن فرم درخواست کارشناس و یا تماس با شمار های درج شده در ستون بالای سایت می توانید ما را از درخواست سرویس مورد نظرتان مطلع کنید. و کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت. و پس از انجام هماهنگی های لازم جهت تعیین وقت به محل شما می آیند.

در این مقاله نمایندگی شارپ بطور کامل تمامی قطعات موجود در یونیت اسکن دستگاه فتوکپی شارپ را همراه. با کد خطا و رفع خطا برای شما مشتریان گرامی نمایندگی شارپ در تهران تشریح و توضیح می دهد. یونیت اسکن دستگاه فتوکپی شارپ یکی از یونیت های اصلی در دستگاه تکثیرات می باشد.

قطعات تشکیل دهنده در یونیت اسکن دستگاه فتوکپی شارپ به شرح زیر می باشد:

  1. یونیت C C D دستگاه فتوکپی شارپ
  2. یونیت لامپ اسکن دستگاه فتوکپی شارپ
  3. سنسور یونیت اسکن دستگاه فتوکپی شارپ

تشریح یونیت C C D دستگاه فتوکپی شارپ و کد خطا یونیت اسکن توسط نمایندگی شارپ

نمایندگی شارپ یونیت C C D را همراه با تصویر در این مرحله همراه با ایرادها و کدهای خطای آن همراه با رفع ایراد که در این قسمت رخ می دهد. بطور کامل برای شما مشتریان گرامی نمایندگی شارپ در تهران تشریح می کند.

تشریح یونیت C C D دستگاه فتوکپی شارپ و یونیت اسکن و کد خطا در کپی شارپ توسط نمایندگی شارپ

تشریح یونیت C C D دستگاه فتوکپی شارپ و یونیت اسکن و کد خطا در کپی شارپ توسط نمایندگی شارپ

یونیت C C D توسط بردی که بر روی آن نصب گردیده است. تمام اطلاعات دریافتی را از طریق کابل به مین برد اصلی دستگاه فتوکپی شارپ ارسال می کند. بر روی C C D پیچ های تنظیم وجود دارد که توسط چسب مارکدار قرمز نشانه گذاری شده که به هیچ عنوان به این پیچ های تنظیم در دستگاه فتوکپی شارپ دست زده نشود.

در صورت دست خوردن پیچهای تنظیم C C D مین برد اصلی دستگاه فتوکپی شارپ به هیچ عنوان نمی تواند C C D را بشناسد و دستگاه فتوکپی شارپ دچار ایراد می گردد. کدهای خطای در یونیت C C D عبارتند از کد خطای E 7  که نشان دهنده اشکال در یونیت C C D که در هنگام مشاهده چنین اخطاری مشتری گرامی نمایندگی شارپ باید درخواست تعمیرکار دستگاه فتوکپی شارپ خود را ثبت کند. تا کارشناس مربوطه از نمایندگی شارپ برای رفع ایراد به محل دستگاه فتوکپی شارپ مراجعه کند.

تشریح یونیت لامپ اسکن دستگاه فتوکپی شارپ و یونیت اسکن کپی شارپ ،کد خطا توسط نمایندگی شارپ

نمایندگی شارپ یونیت لامپ اسکن را همراه با تصویر در این مرحله همراه با ایرادها و کدهای خطای آن همراه. با رفع ایراد که در این قسمت رخ می دهد. بطور کامل برای شما مشتریان گرامی نمایندگی شارپ در تهران تشریح می کند.

تشریح یونیت لامپ اسکن دستگاه فتوکپی شارپ و یونیت اسکن کپی شارپ ،کد خطا توسط نمایندگی شارپ

تشریح یونیت لامپ اسکن دستگاه فتوکپی شارپ و یونیت اسکن کپی شارپ ،کد خطا توسط نمایندگی شارپ

یونیت لامپ اسکن توسط برد و آیینه و لامپ که بر روی آن نصب گردیده است. تمام اطلاعات دریافتی را از طریق شیشه و کابل که به مین برد C C D دستگاه فتوکپی شارپ ارسال می کند.

کابل های وایر برای حرکت دادن یونیت لامپ اسکن دستگاه فتوکپی شارپ

یونیت لامپ اسکن دستگاه فتوکپی شارپ توسط سیم های کابلی شکل است. که در هر بار اسکن اسناد یونیت لامپ اسکن را حرکت می دهد و دوباره به جای اول بر می گردد. هنگامی که اشکالی در این قسمت رخ دهد. دستگاه فتوکپی شارپ کد را نشان می دهد. که در  هنگام مشاهده چنین اخطاری مشتری گرامی نمایندگی شارپ باید درخواست تعمیرکار دستگاه فتوکپی شارپ خود را ثبت کند. تا کارشناس مربوطه از نمایندگی شارپ برای رفع ایراد به محل دستگاه فتوکپی شارپ مراجعه کند.

"<yoastmark

سنسور یونیت اسکن دستگاه فتوکپی شارپ و کد خطا یونیت اسکن

تشخیص یونیت لامپ اسکن در دستگاه فتوکپی شارپ توسط سنسوری که در کنار یونیت اسکن قرار دارد انجام می گیرد. این سنسور توسط کایلی به مین برد اصلی متصل شده که در هنگام حرکت یونیت لامیپ اسکن توسط این سنسور حرکت آن کنترل می گردد و وظیفه کپی برداری و تصویر برداری از اسناد را انجام می دهد.

سنسور یونیت اسکن دستگاه فتوکپی شارپ و یونیت اسکن کپی شارپ ،کد خطا 

سنسور یونیت اسکن دستگاه فتوکپی شارپ و یونیت اسکن کپی شارپ ،کد خطا

هنگامی که اشکالی در این قسمت رخ دهد دستگاه فتوکپی شارپ کد l  را نشان می دهد. که در  هنگام مشاهده چنین اخطاری مشتری گرامی نمایندگی شارپ باید درخواست تعمیرکار دستگاه فتوکپی شارپ خود را ثبت کند. تا کارشناس مربوطه از نمایندگی شارپ برای رفع ایراد به محل دستگاه فتوکپی شارپ مراجعه کند.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tags: , , ,